Sežana

Dežurna terenska služba

INSTALACIJE KOVAČIČ d.o.o.

Telefon:

051 642 868

Petrol d.d., Ljubljana

Telefon:

Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Telefon: 041 628 872 (Tomaž Škvarča)
E-pošta: tomaz.skvarca@petrol.si

Cena distribucije zemeljskega plina

Veljavnost od 01. 01. 2018

Odjemna skupina za leto: 2018
Tarifna postavka - za mesec [brez DDV]
CDKi Zakupljena zmogljivost [kWh/leto] Pavšal Moč Zmogljivost Poraba
(CFP) (CFM) (CFZ) (CVP)
Enota [EUR] [EUR/kW] [EUR/(kWh/dan)] [EUR/kWh]
CDK1 0 - 2.154 kWh/leto
(0 - 200 Sm3/leto)
2,0000     0,02127
CDK2 2.155 - 5.385 kWh/leto
(201 - 500 Sm3/leto)
3,1000     0,01276
CDK3 5.386 - 16.154 kWh/leto
(501 - 1.500 Sm3/leto)
6,9000     0,01273
CDK4 16.155 - 26.923 kWh/leto
(1.501 - 2.500 Sm3/leto)
10,5000     0,00975
CDK5 26.924 - 48.461 kWh/leto
(2.501 - 4.500 Sm3/leto)
15,5000     0,00978
CDK6 48.462- 107.690 kWh/leto
(4.501 - 10.000 Sm3/leto)
15,5000 0,1900   0,01294
CDK7 107.691 - 323.070 kWh/leto
(10.001 - 30.000 Sm3/leto)
18,5000 0,3373   0,00952
CDK8 323.071 - 753.830 kWh/leto
(30.001 - 70.000 Sm3/leto)
55,0000 0,4900   0,00803
CDK9 753.831 - 1.076.900kWh/leto
(70.001 - 100.000 Sm3/leto)
59,0000 0,4900 - 0,00705
CDK10 1.076.901 - 2.153.800 kWh/leto
(100.001 - 200.000 Sm3/leto)
    0,03728 0,00705
CDK11 2.153.801 - 6.461.400 kWh/leto
(200.001 - 600.000 Sm3/leto)
    0,03728 0,00705
CDK12 6.461.401 - 10.769.000 kWh/leto
(600.001 - 1.000.000 Sm3/leto)
    0,03728 0,00705
CDK13 10.769.001 - 53.845.000 kWh/leto
(1.000.001 - 5.000.000 Sm3/leto)
    0,03431 0,00705
CDK14 53.845.001 - 161.535.000 kWh/leto
(5.000.001 - 15.000.000 Sm3/leto)
    0,03431 0,00705
CDK15 Nad 161.535.001 kWh/leto
(Nad 15.000.001 Sm3/leto)
    0,03431 0,00705

 

Na podlagi 2. alineje 28. a člena AKT-a o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina podajamo primer določanja obračunskih količin za odjemalce:

  • Povprečna nadmorska višina plinovodnega omrežja je 399 m.
  • Kalorična vrednost zemeljskega plina za mesec maj je 11,317 kWh/Nm3

Cena za omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev. Znesek za izvajanje meritev pri gospodinjskih uporabnikih z velikostjo plinomera G-4 znaša 1,51 EUR/mesec brez DDV.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.