Ravne na Koroškem

O plinifikaciji občine Ravne na Koroškem

Vas zanimajo samo aktualne cene zemeljskega plina za gospodinjski odjem?

Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem, je 20.12.2002 z Občino Ravne na Koroškem sklenila koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe za distribucijo zemeljskega plina v Občini Ravne na Koroškem. S koncesijsko pogodbo se je obvezala, da bo upravljala z obstoječim plinovodnim omrežjem in da bo do konca leta 2006 dogradila plinovodno omrežje v skladu s planom v koncesijski pogodbi.

Najenostavneje in najceneje se je odločiti za plinski priključek takrat, ko se gradi posamezni odsek plinovoda. Za priklop na že zgrajeno omrežje si je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda koncesionar Petrol Energetika, d.o.o.

Osnovne naloge, ki jih izvaja koncesionar:

  • distribucija in dobava zemeljskega plina,
  • upravljanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja,
  • priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in
  • dajanje informacij vsem zainteresiranim.

Plinovodno omrežje

Zgrajeno omrežje

Začetek plinifikacije sega v leto 1982 z izgradnjo plinovodnega omrežja do kotlarne Kotlje.
Na dan 31.12.2005 je dolžina plinovoda znašala 31,1 km, zgrajenih je bilo 747 priključkov, od katerih je 672 že aktivnih. Plinovodno omrežje je izgrajeno v naslednjih naseljih: Kotlje, Preški vrh, Na Šancah, Ob Suhi, Navrški Vrh, Čečovje, Janeče, Dobja vas, Dobji dvor in del industrijske cone Log.

Načrt nadaljnje izgradnje

V letu 2006 je predvidena izgradnja 3.600 m plinovodnega omrežja in 142 priključkov v naselju Brdinje, Kefrov mlin in Nadolžnik.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o naši ponudbi in uporabi zemeljskega plina vas vabimo, da nas obiščete ali pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Pri odločitvi za zemeljski plin si lahko pomagate tudi z odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Vse ostale informacije o izvedbi plinovodnega omrežja, izgradnji hišnih priključkov in notranje plinske napeljave dobite na sedežu podjetja.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.