Prevalje

O plinifikaciji občine Prevalje

Vas zanimajo samo aktualne cene zemeljskega plina za gospodinjski odjem?

Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem, je 8.11. 2002 z Občino Prevalje sklenila Skupno pogodbo o vlaganju javnega kapitala za izvajanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Občine Prevalje. S Skupno pogodbo o vlaganju javnega kapitala se je obvezala, da bo upravljala z že zgrajenim plinovodnim omrežjem.

Osnovne naloge, ki jih izvaja koncesionar

  • distribucija in dobava zemeljskega plina,
  • upravljanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja,
  • priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in
  • dajanje informacij vsem zainteresiranim.

Plinovodno omrežje

Zgrajeno omrežje

Začetek plinifikacije sega v leto 1984 z izgradnjo glavnega plinovodnega omrežja, priključitvijo skupnih kotlovnic in izgradnjo dela omrežja v naselju Ob Meži.

Na dan 31.12.2005 je dolžina plinovoda znašala 29,6 km, zgrajenih je bilo 715 priključkov, od katerih je 597 že aktivnih. Samo naselje Prevalje je 95 % plinificirano.

Načrt nadaljnje izgradnje

Načrt nadaljnje izgradnje je odvisen od aktivnosti Občine, ki je investitor v gradnjo novih omrežij. Za priklop na že zgrajeno omrežje je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda distributer Petrol Energetika, d.o.o.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o naši ponudbi in uporabi zemeljskega plina vas vabimo, da nas obiščete ali pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Pri odločitvi za zemeljski plin si lahko pomagate tudi z odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Vse ostale informacije o izvedbi plinovodnega omrežja, izgradnji hišnih priključkov in notranje plinske napeljave dobite na sedežu podjetja.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.