Mežica

Splošno o plinifikaciji občine Mežica

Vas zanimajo samo aktualne cene zemeljskega plina za gospodinjski odjem?

Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem, je 22. 11. 2002 z Občino Mežica sklenila koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe za distribucijo zemeljskega plina v Občini Mežica. S koncesijsko pogodbo se je obvezala, da bo upravljala z obstoječim plinovodnim omrežjem in da bo do konca leta 2006 dogradila plinovodno omrežje v skladu s planom v koncesijski pogodbi.

Osnovne naloge, ki jih opravlja Petrol Energetika v skladu s koncesijo

Distribucija in dobava zemeljskega plina, upravljanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja, priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in dajanje informacij vsem zainteresiranim.

Plinovodno omrežje

Zgrajeno omrežje

Začetek plinifikacije sega v leto 1987 z izgradnjo glavnega plinovodnega omrežja, priključitvijo skupnih kotlovnic in izgradnjo dela omrežja v naselju Ob Šumcu.

Na dan 31.12.2005 je dolžina plinovoda znašala 19,1 km, zgrajenih je bilo 448 priključkov, od katerih je 244 že aktivnih. Samo naselje Mežica je 95 % plinificirano.

Načrt nadaljnje izgradnje

V letu 2006 se bo zgradilo plinovodno omrežje v naselju Senčna vas. Plan nadaljnje izgradnje je odvisen od potreb bodočih odjemalcev in višini pridobljenih sredstev za izgradnjo.

Cena priključka

Najenostavneje in najceneje se je odločiti za plinski priključek takrat, ko se gradi posamezni odsek plinovoda. Za priklop na že zgrajeno omrežje si je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda koncesionar Petrol Energetika, d.o.o.


Dodatne informacije

Za dodatne informacije o naši ponudbi in uporabi zemeljskega plina vas vabimo, da nas obiščete ali pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Pri odločitvi za zemeljski plin si lahko pomagate tudi z odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.