Komenda

Dežurna terenska služba

Telefon:

040 679 344

Petrol d.d., Ljubljana

Telefon:

Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana
Telefon: 01 47 14 490 (Boštjan Zupančič)
E-pošta: bostjan.zupancic@petrol.si

Informacijska pisarna
Občina Komenda (režijski obrat)

Zajčeva cesta 23
Komenda

Uradne ure: vsako prvo delovno sredo od 17:00 do 18:00.

Dimnikarska služba
Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o.

Koroška cesta 45
4000 Kranj

Telefon: 040 195 915 (Igor Grubič)

V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) imajo uporabniki dimnikarskih storitev možnost, da si lahko sami izberejo dimnikarsko družbo. To lahko uporabniki storijo do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za naslednjih 12 mesecev. Če do navedenega datuma uporabnik ne bo izbral druge dimnikarske družbe, se šteje, da je izbrani izvajalec dosedanja dimnikarska družba.

 

Na podlagi 2. alineje 28. a člena AKT-a o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina podajamo primer določanja obračunskih količin za odjemalce:

Cena za omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev. Znesek za izvajanje meritev pri gospodinjskih uporabnikih z velikostjo plinomera G-4 znaša 1,07 EUR/mesec brez DDV.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.