Subvencije URE in OVE

Nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana je z namenom doseganja svoje dolgoročne poslovne strategije ter izpolnjevanje zahtev energetskega zakona pripravila Petrolov Program zagotavljanja prihrankov energije končnim odjemalcem (v nadaljevanju program), katerega namen je učinkovitejša raba energije, povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanje stroškov za energijo svojih končnih odjemalcev ter povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Program obsega 10 možnih ukrepov:

  1. Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
  2. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave
  3. Vgradnja  sistemov za izkoriščanje odpadne toplote
  4. Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju
  5. Izvedba energetskih pregledov
  6. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
  7. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin
  8. Učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami
  9. Namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih
  10. Programi informiranja in ozaveščanja

 

Vse naše cenjene stranke ter vse ostale končne odjemalce (javni sektor in komercialni sektor ter industrija) vabimo, da preučite možnosti koriščenja nepovratnih sredstev za razpisane ukrepe URE in OVE skozi naš program. Sredstva se bodo podelila na podlagi javnih razpisov, ki bodo objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije ter na Petrolovi spletni strani. Pogodba o dodelitvi sredstev mora biti podpisana v l. 2013, investicija se lahko izvede tudi v l. 2014.

Za dodatne informacije v zvezi za razpisom se lahko obrnete na ga. Lindo Radončić (tel: 01 4714 815) oz. nam pišete prek obrazca Povej Petrolu spodaj. 

V Skupini Petrol Vam lahko pomagamo s pripravo ustrezne dokumentacije ter tudi izvedemo ustrezne ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe energije. Uporabniku prijazno, enostavno in zanesljivo izvedbo ustreznih ukrepov ponujamo tudi na osnovi modela pogodbene dobave energije in zagotavljanja prihrankov. Na podlagi podpisane Pogodbe o oskrbi z energijo in zagotavljanju prihrankov, Petrol zagotovi in financira izvedbo vseh ukrepov (tudi del, ki ga ni mogoče zagotoviti preko nepovratnih razpisov) ter naročnika dolgoročno oskrbuje z vso potrebno energijo, pri tem pa mu  zagotavlja ustrezne prihranke energije. Naročnik Petrolu mesečno plačuje za opravljeno storitev in oskrbo z energijo. Po takšnem modelu izvedbe ukrepov so naročniki nemudoma deležni prihrankov pri stroških energetske oskrbe in to brez potrebe po vložitvi lastnih finančnih sredstev in kadrovskih resursov.  

Več informacij najdete na straneh Energetska oskrba za podjetja.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.