Za podjetja

Storitve

Oglaševanje na servisih
Želite povečati prepoznavnost svojih izdelkov ali storitev, povečati prodajo, prehiteti konkurenco?
 
Najem poslovnih prostorov
Aktualni razpisi za najem poslovnih prostorov.
 

Elektrika za podjetja in industrijo
Petrol elektrika za podjetja in industrijo. Individualni izračun cen. Zamenjavo dobavitelja lahko izvedete brezplačno na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Mali poslovni odjemalci
Veliki poslovni odjemalci
Obrazec za povpraševanje

 
Energetska oskrba
Celovita oskrba z energijo in zagotavljanje njene učinkovite rabe sta naše temeljno poslanstvo, ki je nadgrajeno s financiranjem vseh potrebnih investicij.
Predstavitev storitve
Industrijska energetika
Komunalna energetika
V javnem sektorju
Referenčni TPF projekti
 

Gradnja, vzdrževanje in meritve
Petrol ponuja vrsto tehnoloških storitev, ki se nanašajo na gradnjo bencinskih servisov, laboratorijske storitve in vrsto različnih meritev.
Tehnološke storitve
Gradnja
Meritve
Vzdrževanje

 
Laboratorijske storitve
Laboratorij delniške družbe Petrol deluje kot neodvisna in nevtralna institucija.
 
Okoljske storitve
Skrbno gospodarjenje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, ki je življenjskega pomena.
 
Za dobavitelje in kupce - REACH
REACH je uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.
Za dobavitelje in kupce
Varnostni listi
Prodajni predstavniki
Evropska zakonodaja
Splošni pogoji

 
 
Subvencije URE in OVE
Nepovratna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov energije v javnem in komercialnem sektorju in industriji.
Predstavitev
O Programu
Razpisi
Vprašanja in odgovori
Poročanje upravičencev

 
 

Izdelki

Petrolove poslovne kartice
Petrolove poslovne kartice so namenjene podjetjem in drugim pravnim osebam, predvsem za pokrivanje potreb službenih vozil in cestnega tovornega prometa.
O poslovnih karticah
Pregled porabe
Siva kartica
Srebrna kartica
UTA kartica
Cenik stroškov
Obrazci
Kontakt

 
 
Izdelki za podjetja
Poleg ostalih storitev Petrol podjetjem ponuja tudi široko izbiro pnevmatik, energentov, kemičnih proizvodov ter raznovrstne izdelke za industrijo.
Pnevmatike za vozila
Energenti
Grelne gobice
Izdelki za industrijo
Kemični proizvodi
 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.