Elektromobilnost na Petrolu

Elektromobilnost je nov način
okolju prijazne mobilnosti.
Sledimo najnovejšim dosežkom
na tem področju ter sooblikujemo
razvojna izhodišča za napredek
pri raziskavah nizkoogljičnih energentov.

Zavedamo se, da je dolgoročen napredek mogoč le ob nenehnem varovanju okolja in vlaganju v razvoj najbolj okoljsko sprejemljivih rešitev. V skladu s svojo zavezanostjo k trajnostnemu napredku prevzemamo ključno vlogo pri preboju množične električne mobilnosti v Sloveniji.

Svoje omrežje polnilnic za električna vozila smo pričeli vzpostavljati že leta 2012. Imamo 32 hitrih polnilnic (DC) s 96 polnilnimi mesti in 65 AC polnilnic s 130 polnilnimi mesti. Uporabnikom ponujamo pametno polnilno omrežje, ki jim omogoča višjo kakovost storitve in obenem možnost podpore na daljavo, saj lahko do podatkov o vseh Petrolovih in drugih polnilnicah dostopajo preko portala polni.si. Naše podjetje je odigralo pomembno vlogo pri vzpostavljanju nacionalnega sistema gostovanja na omenjenem portalu, preko katerega imate dostop do več kot 100 polnilnic po vsej Sloveniji.

 


Sodelujemo tudi v projektu CEGC

Eden naših ciljev je tudi širjenje mreže javnih hitrih polnilnih mest za električna vozila. V okviru projekta Zeleni koridorji Slovenije, ki je del projekta Central European Green Corridors (CEGC), je Petrol v upravljanje prevzel 26 hitrih polnilnic na slovenskem avtocestnem križu. V sklopu projekta CEGC je bilo v državah Srednje Evrope (Slovaška, Avstrija, Nemčija, Slovenija in Hrvaška) postavljenih 115 sodobnih hitrih polnilnic, na katerih bo zagotovljena interoperabilnost in omogočen sistem mednarodnega gostovanja.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.