Hip mobil

Enostavno do nove
mobilne številke ali
prenosa obstoječe številke.

Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s 17. 6. 2018

17. 6. 2018 bomo vključili brezplačno storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki vam bo omogočala nadzor nad porabo mobilnih podatkov.
Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bo na voljo vsem uporabnikom Hip mobil, ki imajo izbrano tarifo Hip mobil, pri kateri se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov. Uporabniki Hip mobil imajo pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Priprava in uvedba storitve je izvedena na podlagi 132.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in splošnega akta, ki je bil objavljen 14. februarja 2018 v Uradnem listu RS.
Sprememba pogojev je potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne omogoča odstopa od naročniške pogodbe brez plačila pogodbenih obveznosti.


Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan.

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev (klici, sporočila SMS in mobilni prenos podatkov), opravljenih v območju z EU tarifo, bo enak kot v Sloveniji.

Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev sporočil SMS iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo. Morebitne zakupljene enote iz 30-dnevnega paketa Hip mobil 2000 (minute/sporočila SMS/mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju EU tarife, tako boste lahko vse zakupljene enote porabili brez dodatnih stroškov tudi v EU. Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Po porabi zakupljenih količin se enote obračunavajo po ceniku (kot v Sloveniji). Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov iz 10-dnevnega paketa Hip mobil 10GB bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v EU ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v EU.

PDF cenik Hip mobil storitev, ki vstopa v veljavo s 15. 06. 2017


Hip mobil – za vse, ki potrebujete hitro in enostavno rešitev za mobilne storitve

Hip mobil je nova ponudba predplačniških mobilnih storitev, ki je na voljo na vseh bencinskih servisih Petrol. Na bencinskih servisih Petrol so na voljo paketi s SIM-kartico Hip mobil ter vrednotnice v višini 5, 10 in 20 EUR.

Prednosti predplačniške mobilne telefonije Hip mobil

  • SIM-kartica vsebuje 100 prednaloženih enot
  • Preprosta uporaba, saj je nakup vrednotnice za polnjenje računa mogoč na vseh bencinskih servisih Petrol
  • Ugodna cena osnovne tarife: 0,09 EUR na enoto
  • Odličen 30-dnevni paket za tiste, ki porabite več: 2000 enot za 9,90 EUR
  • Odličen 10-dnevni paket za tiste, ki potrebujete veliko prenosa podatkov: 10 GB za 9,90 EUR
  • Brez pogodbe in brez mesečne naročnine
  • Stalen nadzor nad porabo s preprostim preverjanjem stanja na računu
  • Lahko se odločite za novo telefonsko številko ali pa obdržite obstoječo telefonsko številko (več v poglavju Prenos obstoječe telefonske številke)
  • Člani Petrol kluba ob polnjenju računa prejmete dodatni bonus v višini 30% vrednotnice
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.