Splošni pogoji

Za poenostavitev pravno formalnih pogojev
smo za vas, naše partnerje,
kupce, izvajalce in dobavitelje
pripravili splošne nabavne in prodajne pogoje.

 

Splošni nabavni pogoji za vse dobavitelje, izvajalce in prodajalce, ki sodelujejo z nami

Splošni nabavni pogoji za vse dobavitelje, izvajalce in prodajalce, ki sodelujejo Petrol d.d., Ljubljana

Splošni nabavni pogoji družbe Petrol d.d., Ljubljana
veljajo od 1. 4. 2015 in določajo pogoje pravnih poslov, ki niso definirani v posamezni pogodbi med našo družbo in dobaviteljem oziroma izvajalcem. Ti pogoji imajo prednost pred morebitnimi splošnimi in posebnimi pogoji dobavitelja. Nabavni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove spremembe, Petrol pa bo dobavitelje o nameravani spremembi nabavnih pogojev obvestil
najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve.

 

Splošni prodajni pogoji za vse naše kupce

Splošni prodajni pogoji za vse kupce Petrol d.d., Ljubljana

Splošni prodajni pogoji družbe Petrol d.d., Ljubljana
veljajo od 1. 8. 2016 in določajo pogoje pravnih poslov, ki niso definirani v posamezni pogodbi med našo družbo in kupcem. Ti pogoji imajo prednost pred morebitnimi splošnimi in posebnimi pogoji kupca. Prodajni pogoji veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove spremembe, Petrol pa bo kupce o nameravani spremembi prodajnih pogojev obvestil najmanj 14 dni pred
predvidenim začetkom uveljavitve.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.