Skladišče Instalacija Sermin

Skladišče Instalacija Sermin je
največje in najsodobnejše skladišče
naftnih derivatov v centralnem in
severnem Jadranu.

Sprejem in odprema blaga se izvaja s tankerji, vlaki in avtocisternami


Predstavitev

Kakovostno in varno skladiščenje ter pretovor naftnih derivatov po nacionalnih in evropskih standardih zagotavljajo sodobna kakovostna oprema, usposobljen, izkušen kader in dobro organiziran, računalniško podprt tehnološki sistem. Svoje delo opravljamo tako, da so vplivi na okolje čim manjši, da je varno za naravno in urbano okolje ter zaposlene.

Vsi zaposleni so posebej izobraženi in usposobljeni za delo z naftnimi derivati. Ker na zmanjšanje onesnaževanja okolja poleg človeškega faktorja vpliva tudi kakovost opreme in tehnično-tehnološke rešitve delovnega procesa, smo v zadnjih letih temeljito posodobili vso infrastrukturo s posebnim poudarkom na zaščiti okolja.

Skladiščne zmogljivosti obsegajo 480.000 m3 rezervoarskega prostora, namenjenega skladiščenju dieselskega goriva, motornih bencinov in ekstra lahkemu kurilnemu olju, na voljo pa so tudi rezervoarske kapacitete za skladiščenje biodiesla in aditivov za izboljšanje kvalitetnih lastnosti  pogonskih goriv in sicer glede na zahteve posameznih položnikov.

 

Zgodovina

1968
Začetki Instalacije segajo v leto 1968, ko Petrol na Serminu zgradi prve objekte za pretovor in skladiščenje nafte in naftnih derivatov.

Začetki InstalacijeZačetki Instalacije

1985
Leta 1985 po reorganizaciji in razdelitvi območij med Istrabenzom in Petrolom preideta skladišče in infrastruktura na Serminu v last Istrabenza, ki dogradi precejšen del infrastrukture in rezervoarjev. Osrednje skladišče naftnih derivatov Instalacija ima 108 tisoč kubičnih metrov rezervoarjev.

1988
Leta 1988 na Instalaciji izvedemo potrebna obnovitvena dela in posodobitve, zgradimo tri nove rezervoarje s 24 tisoč kubičnimi metri in načrtujemo gradnjo še dveh. Pretovor naftnih derivatov doseže 800 tisoč ton.

RezervoarjiRezervoarji

1991
1. julija 1991 delniška družba Istrabenz dejavnost skladiščenja in pretovarjanja izloči iz svoje sestave in ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo Instalacija. Petrol postane s 35-odstotnim deležem solastnik družbe.

2002
Instalacija ima 255 tisoč kubičnih metrov rezervoarskega prostora, letno pretovorimo skoraj 1.800.000 ton blaga. Družba je v 51-odstotni lasti Istrabenza, d.d., Koper in 49-odstotni lasti Petrola, d.d., Ljubljana.

2003
Instalacija ima 315 tisoč kubičnih metrov rezervoarskega prostora, letno pretovorimo skoraj 1.800.000 ton blaga. Zgradili smo R-19 s kapaciteto 60.000 kubičnih metrov. Družba je v 51-odstotni lasti Istrabenza, d.d., Koper in 49-odstotni lasti Petrola, d.d., Ljubljana.

Stara avtopolnilnicaAvtopolnilnica

2004
Instalacija ima 345 tisoč kubičnih metrov rezervoarskega prostora in letno pretovori nad 1.800.000 ton blaga. V septembru smo predali v uporabo nov rezervoar R5 za gorivo volumna 30.000 m³.

2006
V decembru smo predali v uporabo nov rezervoar R20 volumna 55.000 m³. Instalacija ima tako 363.000 m³ rezervoarskega prostora. Letni pretovor se rahlo povečuje in je znašal rekordnih 1.842.642 ton blaga.

2007
V decembru smo zgradili nov rezervoar R18 volumna 30.000 m³. Instalacija ima tako 430.000 m³ rezervoarskega prostora. Letni pretovor se rahlo povečuje in je znašal rekordnih 1.979.606 ton blaga.

Tankerski terminalTankerski terminal

2008
V letu 2008 smo zamenjali gorivo po uredbi iz 50 p.p.m. na 10 p.p.m. žvepla. Zamenjali smo polnilno roko na tankerskem terminalu. V letu je bil dosežen rekordni pretovor 2.368.739 ton.

2009
V letu 2009 smo vgradili napravi za biocidiranje in aditiviranje goriv. Izdelali smo most na tankerskem terminalu. Podpisali pogodbo za gradnjo treh novih rezervoarjev, s skupnim volumnom 50.000 m³. Opravili smo globinsko raziskavo terena za nove rezervoarje.

2010
V letu 2010 smo nadgradili na vagonski polnilnici napravi za biocidiranje in aditiviranje goriv. Posodobili informacijski sistem na polnilnici avtocistern in vagonskih cistern. Opravili smo geomehanske in arheološke raziskave terena za nove rezervoarje.

Polnilna rokaPolnilna roka

2011
V letu 2011 smo pretovorili 2.351.584 ton naftnih derivatov in v aprilu pričeli z izvajanjem investicije v dodatnih 50.000 m3 rezervoarskega prostora. Petrol d.d. in Istrabenz d.d. sta podpisala Pogodbo o prodaji in prenosu poslovnega deleža na Petrol d.d.

2012
V začetku leta je postal Petrol 77,05 odstotni lastnik družbe, kar je prvi korak do pridobitve 100 odstotnega lastništva, kot opredeljuje Pogodba o prodaji in prenosu poslovnega deleža.
V mesecu aprilu smo pridobili uporabno dovoljenje za novo polje rezervoarskih kapacitet z vso pripadajočo infrastrukturo. Skupna kapaciteta skladišča je 480.000 m³.

InstalacijaRezervoarski prostor na Serminu

2013
V prvem polletju 2013 je družba Petrol d.d., Ljubljana pripojila družbo Instalacija d.o.o. in jo vključila v operativno delovanje Področja logistika.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.