Najem poslovnih prostorov


V primeru, da bomo v najem ponujali
katerega od Petrolovih poslovnih prostorov,
bomo to izrecno navedli na tej strani.

Iščemo najemnika gostinskega  lokala v sklopu novega prodajnega mesta Podlehnik AC- vzhod


Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja, na bodočem podravskem kraku avtoceste na odseku Draženci – Gruškovje, v najem gostinski lokal v sklopu novega prodajnega mesta Podlehnik AC- vzhod.

Lokal ima predvidenih 60,00 m2 barske površine,  39,06 m2 vrta, skladišče in prostore za osebje. Vsi prostori so v souporabi z bencinskim servisom. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 11.09.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnika gostinskega  lokala v sklopu prodajnega mesta Ptuj, Ormoška 26/b


Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem gostinski lokal v sklopu prodajnega mesta Ptuj, Ormoška 26/b, Ormoška cesta  26/b, 2550 Ptuj

Lokal ima 56,84 m2 barske površine, 12,04 m2 prostora za pripravo hrane, 7,68 m2 pisarne, 5,57 m2 prostora za osebje, 10,64 m2 skladišča in 22,00 m2 vrta. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba parkirnih mest in javnih sanitarij.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine.

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 16.08.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnike poslovnih prostorov predvidenih za avtopralniško dejavnost

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovne prostore predvidene za avtopralniško dejavnost na več lokacijah, in sicer:

  •  ob prodajnem mestu Odranci, Naselje Gredice 1a, 9233 Odranci,
  •  ob prodajnem mestu Martjanci, Martjanci 83b, 9221 Martjanci,
  •  ob prodajnem mestu Maribor – Valvasorjeva, Valvasorjeva ulica 51, 2000 Maribor.


Od bodočega najemnika se pričakuje predlog investiranja v premično opremo poslovnega prostora, kritje obratovalnih stroškov in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4- kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Petrol d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 29.09.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 10. do 12. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.

 

Iščemo najemnika poslovnega lokala v Dobovi

Družba Petrol, d.d., Ljubljana oddaja v najem večnamenski poslovni lokal v sklopu prodajnega mesta Dobova,  Ulica bratov Gerjovičev 24, 8257 Dobova.

Lokal sestavlja 105 m2 večnamenske površine ter manjši ločen prostor za osebje s sanitarijami. Obiskovalcem lokala je omogočena souporaba javnih sanitarij in parkirnih mest.

Od bodočega najemnika se pričakuje investiranje v premično opremo lokala, kritje obratovalnih stroškov lokala in ponudba, ki mora vključevati predlog neto mesečne najemnine (brez DDV) ter plačilo varščine (4-kratnik neto najemnine).

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, Organizacija in upravljanje prodajnega mesta, s pripisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« ali e-naslov: najem.prostorov@petrol.si, prispele vključno do 29.09.2017.

Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 01 47 14 928 v času od 9. do 11. ure.

Pridržujemo si pravico, da po opravljenem zbiranju ponudb ne izberemo najugodnejšega ponudnika ali kateregakoli ponudnika.


 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.