Meritve

V sklopu družbe Petrol d.d., Področje Tehnična podpora, deluje Služba meritve in okolje, ki opravlja akreditirane in neakreditirane meritve, preglede in kontrole na sledečih področjih:

Merilniki pretoka
Pri pretakanju tekočin se vedno znova zastavlja vprašanje, kako natančno je merilo, ki ga uporabljamo, zlasti takrat, kadar pretočene količine zaračunavamo. Merilo mora kazati natančne vrednosti.

Merilniki tlaka v pnevmatikah
Varnost vožnje vozila je v veliki meri odvisna od pravilno napolnjenih pnevmatik. Za nadzor tlaka v pnevmatiki uporabljamo manometre za pnevmatike. Zakonodaja natančno določa, kako morajo biti te naprave pregledane in kdo jih sme pregledovati.

Kontrola tesnosti rezervoarjev in meritve debeline sten
Po zakonu je vsak lastnik naprave za skladiščenje vnetljivih ali nevarnih snovi zavezan opraviti preizkus tesnosti naprave in pregled pripadajoče opreme.

Meritve delovnega okolja in opreme
V skladu z zakonodajo morajo imeti vse pravne osebe v Sloveniji pregledano delovno opremo in opravljene preiskave delovnega okolja.

Kontrola opreme pod tlakom
Delujemo kot pooblaščeni organ Ministrstva za gospodarstvo, v skladu z Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, za izvajanje kontrol opreme pod tlakom.

 

Pogoje in načine poslovanja z naročniki ima Služba meritve in okolje opisane v dokumentu PK.P.06.014 Poslovanje z naročniki, ki ga na željo stranke lahko posredujemo tudi po elektronski pošti.

Slike: 
Merjenja, ki se nanašajo na mikroklimo delovnega mesta: temperatura zraka, toplotno sevanje, relativna vlažnost, gibanje zraka
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.