Predstavitev storitve


Celovita oskrba z energijo in zagotavljanje
njene učinkovite rabe sta naše temeljno
poslanstvo, ki je nadgrajeno s financiranjem
vseh potrebnih investicij.

Ne ponujamo le produktne oskrbe, ampak celotno sistemsko storitev:

 • financiranje
 • načrtovanje in vgradnjo novih naprav,
 • vodenje,
 • nadzor obratovanja,
 • servisiranje,
 • vzdrževanje in odpravo motenj ter
 • motiviranje porabnikov energije.

Prednosti celovite energetske oskrbe:

 • dobava dogovorjene količine toplote, hladu, elektrike ali katerega koli drugega medija ustrezne kakovosti,
 • kapital za izvedbo investicij zagotovi Petrol,
 • poleg izvedbe investicije zagotavljamo tudi vzdrževanje opreme in upravljanje,
 • tveganje uspešnosti investicije prevzame Petrol,
 • en sogovornik za oskrbo naročnika z vsemi potrebnimi energenti (location manager),
 • plačilo investicije in donosnost izvajalca temeljita na dobavljeni energiji in iz dogovorjene udeležbe pri realiziranih prihrankih.

 

Projekt celovite energetske oskrbe vključuje:

 • temeljit energetski pregled,
 • identifikacijo obsega in področij varčevalnega potenciala,
 • oceno višine investicije,
 • predstavitev ugotovitev in predloga rešitve naročniku,
 • jamstvo doseganja ciljnih rezultatov z ustrezno pogodbo,
 • financiranje projekta,
 • inženiring in pripravo projektov,
 • naročanje in vgradnjo energetske opreme,
 • vodenje projekta,
 • usposabljanje tehničnega osebja,
 • dobavo vseh vrst energentov,
 • meritve in verifikacijo doseganja želenih prihrankov,
 • upravljanje in vzdrževanje energetskega postrojenja v pogodbenem obdobju.

Projekt po meri naročnika

Načinov, na katere je mogoče izvajati projekt, je več – pri Petrolu se pri tem vselej prilagodimo zahtevam, željam in potrebam naročnika. V praksi pa sta se doslej uveljavila predvsem dva osnovna pristopa:

1. Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo

Primerno je zlasti takrat, ko je učinkovitost projekta povezana z vlaganjem v nove, nadomestne ali dopolnilne naprave. Pri takšnem pristopu Petrol naročnika oskrbuje tudi z ustreznimi energetskimi mediji, prek plačila za dobavljene medije pa si povrne vložena sredstva.

2. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije

Priporočljivo je takrat, kadar je učinkovita raba energije povezana z naložbami v ukrepe, s katerimi povečamo učinkovitost delovanja obstoječih energetskih sistemov. V tem primeru je Petrol udeležen pri prihrankih stroškov za energijo, prek katerih si tudi povrne vložena sredstva.

PE Štore

PE Ravne na Koroškem 

Slike: 
Unior
Martex
Projekt soproizvodnje energije v Zrečah.
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.