Kemični proizvodi


Kot eden izmed glavnih ponudnikov
industrijskih kemikalij nudimo
podjetjem kakovostno in široko
izbiro kemičnih proizvodov.

Na področju kemije se usmerjamo predvsem v področje t.i. industrijskih kemikalij. To so kemikalije, ki predstavljajo pomožni repromaterial za kemično-predelovalno industrijo ali nastopajo kot pomožni material v industrijskih procesih.

Z združevanjem obsega nakupnih naročil, s svojimi skladiščnimi in pretakalnimi kapacitetami ter z znanjem, ki je osnovano na dnevnem spremljanju cenovnih gibanj ter medsebojno soodvisnih blagovnih tokov na svetovnem trgu kemikalij, smo pomemben dejavnik stabilnosti slovenskega trga kemikalij.

Zavedamo se pomena kemičnih izdelkov v našem življenju. 85 % svetovnega trga kemičnih izdelkov je osnovanih na nafti in plinu kot osnovnih surovinah. Zato kemija spada med osnovne Petrolove dejavnosti, ne glede na to, da se njen obseg ne more primerjati z obsegom prodaje energentov. Nenazadnje se tudi v svetu za potrebe vse kemije, ki nas obkroža, porabi le 6 % načrpane nafte.

Parafini in vazelini

Petrolov program parafinov in vazelinov vključuje:

  • parafinske voske,
  • parafinska oziroma bela olja (farmacevtske ali prehrambene kvalitete) ter
  • visoko kakovostne vazeline, primerne za kozmetično uporabo.

Topila in razredčila

Topila so hlapne tekočine, ki imajo lastnost raztapljanja plinov, tekočin ali trdnih snovi, pri tem pa kemična sestava topljenca in topila ostaneta nespremenjeni.

Plastične mase

Plastika predstavlja naziv za skupino organskih materialov, katerim skupna lastnost je, da so sestavljeni iz dolgih verig - makromolekul. Dobimo jih s polimerizacijo (spajanjem) manjših molekul monomera v daljše verige polimera.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.