Sporočite stanje števca elektrike (za pravne osebe)

Sporočite stanje števca. Enostavno izpolnite spodnji obrazec in kliknite gumb. Stanja števcev sprejemamo med 1. in 3. dnem v mesecu.

Opozorilo:
Kot dobavitelj električne energije smo dolžni izstavljati mesečni račun za pretekli mesec na podlagi obračunskih podatkov, ki jih dobimo od Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO) in ne moremo prevzeti odgovornosti, v kolikor pride do razlik v količini električne energije med podatki SODO s podatki sporočenega odčitka stranke. V mesecu rednega letnega obračuna se sporočeni odčitek upošteva le v primeru, če popisovalec ne more pridobiti odčitka.

 

Vpišite stanje števca
Številka je zavedena na računu desno zgoraj.
Vpišite stanje vašega enotarifnega števca (šestmestno število), ali manjšo tarifo, če imate dvotarifnega. Ne pišite decimalnih mest!
Vpišite stanje števca visoke tarife (šestmestno število), če imate dvotarifni števec, drugače pustite prazno. Ne pišite decimalnih mest!
Vaši podatki