1-fazni kontaktor

1-fazni inštalacijski kontaktor je daljinsko krmiljeno stikalo, ki, med drugim, vaše pametne naprave ščiti pred uničenjem.

Preverite ostale naprave

1-fazni kontaktor namestite v razdelilno omarico

Ne bodite presenečeni, če boste kdaj obiskali pametno hišo z neobičajno veliko razdelilno omarico. Najbolj pogosto se 1-fazni kontaktor uporablja za vklop razsvetljave, ogrevalnih in prezračevalnih sistemov ter raznih časovnikov v pametnih hišah. Le ti so v njih še posebej priljubljeni. 1-fazni kontaktor predstavlja tudi pomemben varovalni element razdelilne omarice.

Če 1-fazni kontaktor uporabite skupaj z 1-faznim električnim merilnikom za DIN letev, boste kadarkoli in kjerkoli seznanjeni tudi s porabo električne energije. Povezava med njima poteka preko terminalov A1 na kontaktorju in sicer, 5 na 1-faznem merilniku ali 15 na 3-faznem merilniku.

1-fazni kontaktor je daljinsko krmiljeno stikalo

1-fazni kontaktor je elektromagnetno daljinsko krmiljeno stikalo, ki ima le en mirovni položaj in je sposoben vklapljati, prevajati in izklapljati električni tok do 32 A. Zato se ga najpogosteje uporablja za avtomatsko krmiljenje različnih pametnih naprav in inštalacij, ki so obvezen sestavni del pametnih hiš. S pomočjo 1-faznega kontaktorja boste lahko daljinsko upravljali različne sisteme avtomatizacije hiše, kot so na primer prižiganje in ugašanje luči, upravljanje z žaluzijami ali pa vklapljanje in izklapljanje različnih pametnih naprav po vnaprej določenem urniku.

Razveseljiv je podatek, da porabi 1-fazni kontaktor zelo malo energije. Za svoje delovanje pa potrebuje tudi zelo malo moči, bistveno manj od tiste, ki je potrebna za vklop pametne naprave oziroma inštalacije.

Z 1-faznim kontaktorjem boste preprečili uničenje naprave

Poleg tega, da se v razdelilnih omaricah dovodni del električnega toka razdeli v več linij, se v njih nahajajo tudi pomembni varovalni elementi, ki ščitijo pametne naprave in inštalacije pred morebitnimi preobremenitvami. Le te se najpogosteje zgodijo takrat, ko je na fazo električne inštalacije priklopljeno preveliko število pametnih naprav, ali pa je preobremenitev posledica prekomerne uporabe posamezne naprave.

Preveliki preobremenjenosti se lahko izognete že ob načrtovanju elektroinštalacij v vašem pametnem domu, ki naj bo čim bolj premišljeno in strokovno izpeljano. Za dodatno varnost pa lahko v razdelilno omarico namestite 1-fazni kontaktor, ki bo pametne naprave v primeru njihove prekomerne uporabe pravočasno avtomatsko izklopil. 1-fazni kontaktor bo s tem preprečil, da bi se pametne naprave pregrele ali pa celo uničile na takšen način, da niso več uporabne.

Le strokovna namestitev 1-faznega kontaktorja vam bo dala željen rezultat

Svetujemo vam, da 1-faznega kontaktorja ne nameščate sami. Ker je izjemno pomemben element pametnih inštalacij, je za njegovo optimalno delovanje strokovna namestitev še kako pomembna.

1-fazni kontaktor se namesti v razdelilni omarici na DIN letev, ki se danes nahaja že v vsaki razdelilni omarici. Za namestitev so potrebni ustrezni vijaki, nato pa je potrebno 1-fazni kontaktor še ustrezno povezati z preostalimi elementi pametnih inštalacij.

Vsekakor pa ne pozabite na 1-fazni kontaktor že pri samem načrtovanju avtomatizacije hiše, saj boste le z njegovo smotrno in premišljeno namestitvijo dosegli njegovo optimalno delovanje.

Preverite ostale naprave