Dobava in cene zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in MPO

Obdobje veljavnosti cene Cena zemeljskega plina brez DDV v €/kWh Cena zemeljskega plina z DDV v €/kWh
od 01.01.2017* 0,02739 0,03342

Navedena cena velja samo za dobavo in ne vključuje trošarine, CO2 takse, dodatka za energetsko učinkovitost, omrežnine ali OVE in SPTE prispevka.

ena velja od 1. 1. 2017 za vse male poslovne in gospodinjske odjemalce razen za odjemalce v občini Sežana.*

Dodatki k ceni zemeljskega plina

  Cena v € brez DDV/kWh Cena v € z DDV/kWh
Trošarina 0,00171 0,00209
Ekološka taksa 0,00315 0,00384
Prispevek za OVE in SPTE 0,00099 0,00121
Omrežnina** Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 3/13) in prispevek za energetsko učinkovitost (Uradni list RS, št. 96/2014 )

**Dostop do distribucijskega omrežja sistemski operater uporabniku omrežja zaračuna omrežnino.

Višina prispevka za energetsko učinkovitost znaša 0,00080 €/kWh od 1.1.2017 dalje.

 

Zakaj izbrati Petrol?

  • Zamenjavo dobavitelja lahko izvedete na vseh Petrolovih bencinskih servisih!
  • Brez dodatnih fiksnih stroškov vodenja računa.
  • Petrol jamči konkurenčno ceno zemeljskega plina.
  • Preprost pregled porabe in računov preko mobilne aplikacije Moj Petrol in portala Moj Petrol.
  • Možnost prejemanja združene položnice za vse mesečne Petrolove storitve in izdelke.
  • Možnost e-računa.
  • Brezplačno sporočanje stanja števca preko mobilne aplikacije Moj Petrol, spletnega portala Moj PetrolSMS sporočil ali brezplačne telefonske številke 080 22 66.
  • S plačevanjem zemeljskega plina zbirate Zlate točke, ki vam prinesejo številne ugodnosti in dodatne popuste.

 

Kako zamenjati dobavitelja?

Pod naslovom Obrazci, pogodbe, aneksi in vloge ali na Petrolovih bencinskih servisih najdete Pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Pogodbo izpolnite, priložite celoten račun vašega dosedanjega dobavitelja plina ter oba dokumenta pošljite na Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ju pošljite na e-naslov plin@petrol.si ali pa oddajte na najbližjem Petrolovem bencinskem servisu. Za vse ostalo poskrbimo mi!
 
Prav enostaven preklop, jasen cenik, obračun ostalih dobavljenih energentov, izdelkov in storitev na enem samem računu ter celovita ponudba vseh energentov za dom pri istem ponudniku so glavni razlogi za preklop na Petrol zemeljski plin.
 
Želite več informacij o splošnih pogojih poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo?
 

Želite več informacij o splošnih pogojih poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo?

Obrazci, pogodbe, aneksi in vloge

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.