Dobava in cene zemeljskega plina

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in MPO

Obdobje veljavnosti cene Cena zemeljskega plina brez DDV v €/kWh Cena zemeljskega plina z DDV v €/kWh
od 01.01.2017* 0,02739 0,03342

Navedena cena velja samo za dobavo in ne vključuje trošarine, CO2 takse, dodatka za energetsko učinkovitost, omrežnine ali OVE in SPTE prispevka.

Cena velja od 1. 1. 2017 za vse male poslovne in gospodinjske odjemalce razen za odjemalce v občinah Sežana in Rogatec.*

Dodatki k ceni zemeljskega plina

  Cena v € brez DDV/kWh Cena v € z DDV/kWh
Trošarina 0,00171 0,00209
Ekološka taksa 0,00315 0,00384
Prispevek za OVE in SPTE 0,00099 0,00121
Omrežnina** Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 3/13) in prispevek za energetsko učinkovitost (Uradni list RS, št. 96/2014 )

**Dostop do distribucijskega omrežja sistemski operater uporabniku omrežja zaračuna omrežnino.

Višina prispevka za energetsko učinkovitost znaša 0,00080 €/kWh od 1.1.2017 dalje.

 

Obrazci, pogodbe, aneksi in vloge

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.