Distribucija zemeljskega plina - Petrolove koncesije

Ljubljana, 3. 7. 2018

Spoštovani uporabniki zemeljskega plina,
sporočamo vam, da bomo 1. 9. 2018 poskusno vzpostavili nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Omenjena metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Metodologija nam narekuje, da mora imeti vsak odjemalec obračunano porabo zemeljskega plina za celotni mesec. V primeru, da števčno stanje pridobimo na 25. dan v mesecu, je distributer dolžan preračunati ocenjeno vrednost od dneva pridobljenega odčitka do zadnjega dne v mesecu.

Več o novosti, ki jo določa Agencija za energijo, si lahko preberete na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. (Dodatna informacija o metodologiji za prognoziranje), ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina. Za dodatna pojasnila pa nas lahko kontaktirate tudi na brezplačno številko 080 22 66.

Skupina Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarja že od leta 1993. V tem obdobju je v občinah, v katerih je pridobila koncesijo, zgradila že preko 800 km plinovodnega omrežja.

Skupina Petrol gradi omrežje in z zemeljskim plinom že oskrbuje občine na seznamu desno.

Kaj je zemeljski plin?

Zemeljski plin je vsestransko uporaben, udoben in ekonomičen vir ogrevanja. Je najbolj kakovostno fosilno gorivo, kar lahko potrdi preko 100.000 gospodinjstev v Sloveniji.

Je okolju prijazno gorivo, saj v primerjavi s premogom ali nafto vsebuje zanemarljivo nizke vrednosti žvepla. Prašnih delcev (saj in pepela) pri izgorevanju praktično ni. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

Zemeljski plin potuje po plinovodnih ceveh pod zemljo. Njegova uporaba razbremeni cestno omrežje, zmanjša se možnost razlitja in posledično grožnja podtalnici in ostalim vodnim virom. Ni vam potrebno skrbeti za zaloge goriva, saj vedno priteče po plinovodu v potrebnih količinah.

Pridobivamo ga iz vrtin na plinskih in naftnih poljih. Je nestrupen, nima vonja, barve in okusa ter je lažji od zraka. 98 % njegove kemijske sestave predstavlja metan, vsebuje pa še etan, druge ogljikovodike, ogljikov dioksid in vodo.

  ZEMELJSKI PLIN
Gostota (kg/Sm3) 0,75 (primerjava; gostota zraka = 1,293)
Meja eksplozivnosti (vol %) 4-16
Kurilna vrednost (kJ / Sm3) 34.076
Vnetišče (°C) 645
Temperatura izgorevanja (°C) 1950

Cenik

Cene za distribucijo zemeljskega plina variirajo glede na lokacijo vašega priključka. Izberite eno od koncesij v meniju na desni. Vas zanimajo tudi cene za dobavo Petrolovega zemeljskega plina?

Financiramo vašo novo plinsko peč

Akti o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju:

  • Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Domžale, Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na distribucijski sistem v Občini Mežica;Uradni list RS, št. 86/2018

  • Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec, Uradni list RS, št. 86/2018

  • Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana, Uradni list RS, št. 86/2018

Splošni pogoji za dobavo in odjem

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana, Občine Radovljica, Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci, Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem, Uradni list RS, št.  57/0994/0969/10

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Domžale, Občine Trzin in Občine Mengeš, Uradni list RS, št. 52/10

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje Občine Šenčur, Uradni list RS, št. 8/11

  • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Škofja Loka, Uradni list RS, št. 94/09

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.