Kaj je UNP?

Gre za okolju prijazno, energetsko
učinkovito gorivo, ki omogoča
največji izkoristek pri izgorevanju,
toplotnih izgub pa praktično ni.

 Utekočinjeni naftni plin (UNP) je energetsko učinkovito in do okolja prijazno gorivo. Pri popolnem zgorevanju nastajata poleg toplote le še ogljikov dioksid in vodna para, medtem ko je emisija ostalih škodljivih snovi z okolje-varstvenega vidika zanemarljiva.

UNP se pridobiva pri predelavi surove nafte, na naravnih nahajališčih propana ter z destilacijo iz zemeljskega plina. Pri normalnih pogojih (tlak, temperatura) je UNP nestrupen plin brez barve in okusa. Je težji od zraka in zelo lahko vnetljiv. Utekočinja se pri relativno nizkem tlaku, kar mu daje možnost enostavnega transporta in skladiščenja.

Kot vir energije je UNP učinkovitejši od kurilnega olja, premoga ali lesa, kar pomeni, da s prvo vgradnjo ali obnovitvijo ogrevalnega sistema lahko prihranimo precej stroškov. Uporaba plina je še toliko bolj ugodna, ker prehod na ta vir energije z ugodnimi posojili finančno vzpodbuja tudi država.


Pod pojmom utekočinjeni naftni plin smatramo družino lahkih ogljikovodikov, od katerih sta najbolj znana in uporabljena propan in butan.  

  PROPAN BUTAN
Kemijska formula C3H8 C4H10
Molekularna masa M = 44,10 M = 58,12
Kurilnost Hi = 92.970 kJ / Nm3 Hi = 121.800 kJ / Nm3
Gostota pri 0°C r0 = 2,019 kg / m3 r0 = 2,703 kg / m3
Gostota tekoče faze pri 15°C rt = 0,52 kg / l rt = 0,58 kg / l
Meja eksplozivnosti - spodnja 2,50 % 2,00 %
Meja eksplozivnosti - zgornja 9,50 % 8,50 %

 

Vir: Krautov strojniški priročnik

Pri Petrolu poskrbimo za celotno izvedbo postavitve sistema ogrevanja na utekočinjen naftni plin, od začetne ideje do postavitve plinohrama in izvedbe zunanje plinske instalacije do požarne pipe na objektu. Plinohram vam damo v najem, zato odpadejo visoki enkratni stroški nakupa. Petrol skrbi tudi za redno vzdrževanje in dobavo plina.

Uporaba in prednosti

Zanesljivost

Pri uporabi UNP so stranke neodvisne od omrežja, saj je plin shranjen v rezervoarjih ob hiši, ob naročilu pa ga dostavimo z avtocisterno.

Čisto okolje

UNP zgoreva brez ostankov in pri tem nastaja tudi najmanj okolju škodljivih snovi, saj razpade le v vodno paro in ogljikov dioksid.

Prihranek prostora

S sistemom ogrevanja na UNP prihranite dragocen stanovanjski prostor. Naprave za ogrevanje UNP so majhne in tihe, za shranjevanje plina pa ne potrebujete dodatnega prostora v hiši, saj se plinohram nahaja izven hiše, lahko je celo vkopan v zemljo.

Ekonomičnost

Ogrevanje na UNP vam omogoča preprosto regulacijo in natančen pregled porabe. Izkoristek pri izgorevanju UNP je največji v primerjavi z drugimi energenti, toplotnih izgub praktično ni.

Enostaven prehod na zemeljski plin

Če v prihodnosti načrtujete prehod na uporabo zemeljskega plina, je predhodna odločitev za utekočinjen naftni plin najbolj racionalna. Ob zamenjavi energenta bodo stroški prilagoditve minimalni, saj naprave in instalacije lahko ostanejo iste.

Vsestranska uporabnost

Utekočinjeni naftni plin lahko uporabljamo v:

  • gospodinjstvu - za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, kuhanje, osvetljevanje …
  • gostinstvu - za kuhanje, pečenje, peko kruha in peciva, slaščičarstvo …
  • kmetijstvu in vrtnarstvu - za sušenje vseh vrst žita, ogrevanje prašičjih in kurjih farm, za ogrevanje rastlinjakov ...
  • industriji - primeren je za ogrevanje proizvodnih hal preko seval, za toplotno obdelavo kovin, livarstvo, proizvodnjo in obdelavo stekla, proizvodnjo in obdelavo keramike …
  • transportu - vedno bolj se uveljavlja in uporablja za pogon viličarjev, sredstev javnega prevoza in za pogon osebnih avtomobilov.

Uporaba UNP prispeva k uresničitvi ciljev Kyotskega sporazuma pri omejevanju in zmanjševanju toplogrednih plinov.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.