Spremembe na priključku


Uredite si spremembe na vašem
priključku s spodnjimi obrazci.

Sprememba lastnika merilnega mesta

Uveljavljanje zahtevka za spremembo lastnika merilnega mesta poteka na naslednji način:

dobavitelj v imenu novega lastnika pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja predloži naslednje:

  • podpisan izvod pogodbe o dobavi električne energije,
  • dokazilo o lastništvu merilnega mesta (overjena kupoprodajna pogodba, izpis iz zemljiške knjige, darilna pogodba, sklep o dedovanju …),
  • v kolikor je lastnikov več, je potrebno kot odjemalca prijaviti le enega, zato je potrebno priložiti tudi soglasje ostalih lastnikov (SODO obrazec),
  • primopredajni zapisnik oz. stanje števca, ki ni starejše od 30 dni ter številko števca,
  • vlogo za spremembo lastnika na merilnem mestu (SODO obrazec).

Obrazci:

Sprememba odjemalca / plačnika merilnega mesta

Uveljavljanje zahtevka za spremembo odjemalca / plačnika merilnega mesta poteka na naslednji način:

dobavitelj v imenu lastnika in novega plačnika pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja predloži naslednje:

  • podpisan izvod pogodbe o dobavi električne energije,
  • izpolnjeno in podpisano Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika (SODO obrazec),
  • stanje števca, ki ni starejše od 30 dni.

Obrazci:

Sprememba osebnih podatkov lastnika / plačnika

Obrazec:

Več o spremembah na priključku si preberite tukaj.
 

Sprememba plačnika oziroma pristopnika k dolgu

Obrazec:

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.