Cenik


Oglejte si redni
cenik Petrol Elektrike
za gospodinjske odjemalce.

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Redni cenik velja od 1. 9. 2012 do spremembe.

Stopnja odjema

VT (€/kWh)

MT (€/kWh)

ET (€/kWh)

gospodinjski odjem brez DDV

0,06572

0,03601

0,05978

gospodinjski odjem z DDV

0,08018

0,04393

0,07293

Cene veljajo za dobavo električne energije.

Cena za uporabo omrežja, prispevki in trošarina so določeni z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj si pridružuje pravico, da ob spremembi cene električne energije lahko izračuna merilne podatke z linearno interpolacijo v sorazmerju s številom dni veljavnosti med dvema odbirkoma na začetku in na koncu obračunskega obdobja.

Gospodinjski odjem: za potrebe oskrbe gospodinjstva, z omejevalci moči 3 - 41 kW

  • VT = Večja tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
  • MT = Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter v soboto, nedeljo in na dela prost dan od 0. do 24. ure.
  • ET = Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure.

Primerjava stroškov z ostalimi dobavitelji je razpoložljiva na Javni agenciji RS za energijo.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.