Daljinsko ogrevanje

Enostavna priključitev na sistem in
nižji stroški oskrbe z energijo.
Preverite, v katerih krajih vam že omogočamo
priklop na sistem daljinskega ogrevanja.

 

Kaj je daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, pri katerem toploto prenašamo od večjega vira k porabnikom po cevnem omrežju. Enostavna priključitev na sistem, nižji stroški oskrbe z energijo, okoljska prijaznost in dodatne ugodnosti ob priklopu so le del prednosti, ki jih prinaša daljinsko ogrevanje.

Našega odjemalca oskrbujemo s toplotno energijo za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vodo.


Glavne prednosti sistema daljinskega ogrevanja

  • Nižji stroški oskrbe z energijo. Stroški ogrevanja so določeni s tarifnim sistemom in potrjeni s koncesijsko pogodbo.
  • Ob priklopu na daljinsko ogrevanje bodočim odjemalcem toplote ni potrebno vlagati sredstev v obnovo zastarelih ogrevalnih naprav ter toplovodnega omrežja.
  • Priključitev na sistem daljinskega ogrevanja je za uporabnike enostavna.
  • Prevzem toplote je zagotovljen na pragu objekta in merjen preko merilnika toplote vgrajenega na toplotni postaji.
  • Toplotna postaja zagotavlja odjemalcu neodvisnost od ostalih in možnost prilagajanja lastnim toplotnim potrebam objekta.
  • Tovrstni sistemi prispevajo k okoljski prijaznosti.
  • Ob priklopu so nudene tudi dodatne ugodnosti (nižja cena električne energije).
  • Za kvaliteto ogrevanja je zagotovljeno jamstvo družbe Petrol d.d.
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.