Povej kupcu

Spoštovani Petrolovci in Petrolovke,

že več kot 4000 nas je v naših vrstah in vsak dan med nami kroži in nastaja novo neprecenljivo znanje. Težko je ažurno slediti vsem novostim v naši skupini, predvsem ko gre za ponudbo naših produktov in storitev, ki se zelo dinamično spreminjajo, nadgrajujejo in povezujejo. S tem razlogom je zaživela prva osnova za skupno bazo znanja, ki smo jo prepoznali tudi kot enega strateških projektov naše skupine v naslednjem letu.

Spletne strani Povej kupcu so interne in njihov namen je, da vsi zaposleni v Petrolu izboljšamo svoje poznavanje aktualne ponudbe našega podjetja. Trenutno sta na voljo dve strani, ki podpirata dva produkta in sicer električno energijo in zemeljski plin. V tej prvi fazi želimo testirati tovrsten način pretoka informacij in s tem prepoznati vse ključne potrebe, ki jih bomo kasneje realizirali v obširnejši sistematični rešitvi.

Skrbeli bomo, da se bodo podatki objavljali in osveževali ažurno.Tako bomo vsi zaposleni lahko hitro in enostavno dostopali do informacij o naših novostih in akcijah, jih lažje, bolj suvereno in ponosno delili z našimi bližnjimi in skupaj prispevali k uspehu Petrola.