Proizvodnja elektrike iz sončne energije

Načrtovanje, gradnjo in upravljanje malih sončnih elektrarn prepustite Petrolu. Za čisto energijo z manjšim vplivom na okolje.

KONTAKTIRAJTE NAS OGLEJTE SI REFERENCE

Sončna energija je neizčrpen vir energije z dolgoročno velikim potencialom za proizvodnjo elektrike, saj je čista, obnovljiva in ima minimalno škodljiv vpliv na okolje. Fotovoltaika, proizvodnja energije iz sončne svetlobe, je tako danes ena izmed najhitreje razvijajočih se tehnologij obnovljivih virov energije, z trendi, ki nakazujejo vzpodbudno rast tudi v prihodnje.


Sončna energija pri Petrolu

Skladno s svojo vizijo prehoda v nizkoogljično družbo Petrol gradi sončne elektrarne v regiji, s čimer kupcem zagotavlja čisto energijo, zmanjšuje uvozno odvisnost regije ter zmanjšuje toplogredne vplive.

Skladno s Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št 32/2018, z dne 11.5.2018) male sončne elektrarne po modelu samooskrbe ("net-metering") zagotavljamo tudi poslovnim uporabnikom, z interesom, ki zelo strmo narašča.

Petrol upravlja še s sončnimi elektrarnami na svojih prodajnih mestih ter na industrijskih in drugih objektih v skupni moči 3,4 MW. Na Hrvaškem razvijamo sončne elektrarne skupne moči 70,5 MW.


Raba sončne energije

Sončno energijo pridobivamo skozi sevanje žarkov na zemljo, ki je sestavljeno iz direktnega sevanja, torej neposredno od sonca, in difuznega sevanja, ki je posredno "odbito" od različnih delcev. Do pretvorbe energije pride ob vpadu sončnega sevanja na sprejemnik.

Dejansko izkoriščenost sončne energije je možno izračunati glede na položaj točke na zemlji, letni čas in glede na vremenske razmere.

PASIVNA AKTIVNA
osvetljevanje prostorov ogrevanje s pomočjo sončnih kolektorjev
ogrejevanje sanitarne vode ali prostorov (preko sprejemnikov sončne energije) proizvodnja električne energije (fotovoltaični sistem)

Proizvodnja sončne energije

Fotovoltaika

Za večje objekte v industriji, mestih, regijah in za poslovne uporabnike.

Sončne celice, povezane v solarne module oz. panele sončno svetlobo neposredno pretvorijo v električno energijo. Proces je čist, zanasljiv, okolju prijazen ter kot edini vir energije potrebuje le svetlobo. Cena solarnih panelov je danes zelo dostopna, sodijo celo med najcenejšo obliko obnovljivih virov energije. Predvidena življenska doba panelov je okoli 30 let.

Za posamezna prostorska območja, oz. predele, ki nimajo dobre pokritosti z infrastrukturo elektrovodov, se lahko solarne panele vzpostaviti tudi v obliki manjših omrežij ("mini-grids"), ki omogoča lokalno energetsko samozadostnost. Ta rešitev je še posebej zanimiva za države v razvoju, ki imajo na voljo veliko solarne energije.

Fotovoltaika

Koncentrirana sončna energija

Za velike elektrarne.

Proizvodnja elektrike poteka z uporabo polja zrcal, ki zbirajo sončne žarke. Koncentrirani žarki segrevajo tekočino na visoke temparature, pridobljena para se pa uporabi za proizbodnjo električne energije v parni turbini. Ena izmed glavnih prednosti tega načina je možnost uporabe hranilnika energije ("molten salts"), ki omogoča hrambo energije za obdobje, ko sonce zaide.

Sončna energija velike elektrarne

Kontaktirajte nas