Pametna omrežja daljinskega ogrevanja

Poslovnim partnerjem ponujamo celovito rešitev daljinskega ogrevanja DISSy (Digital Intelligent Smart Systems), ki omogoča vzpostavitev trajnostnega poslovnega modela in razvoj sistema daljinskega ogrevanja kot dela pametne mestne infrastrukture.

Kontaktirajte nas Reference
Preverite še ostale poslovne rešitve

Z razvojem novih tehnologij, vse večjim številom povezanih napravi ter potrebami prebivalcev v urbanih središčih po dostopnem in čistem ogrevanju, se trend razvoja digitalnih in pametnih omrežij daljinskega ogrevanja izrazito povečuje.  

V Petrolu z ekspertnimi storitvami, ki jih opravljamo v več kot 40 sistemih daljinskih ogrevanj (skupaj 15,5 GW optimirane toplotne moči) že vrsto let dokazujemo, da znamo sistemom daljinskih ogrevanj pomagati k pametnemu in inteligentnemu razvoju. 

Z optimalnimi rešitvami urejamo celovit proces sistema daljinskega ogrevanja – proizvodnjo, distribucijo in odjem toplote – ali pa njegov posamezni del, da bi za upravljalca dosegli kratkoročno, srednjeročno ali dolgoročno najboljše mogoče rezultate pri ceni proizvedene toplote, okoljski obremenitvi in enotnem nadzoru nad delovanjem sistema.

Predvajaj


Trendi razvoja omrežij daljinskih ogrevanj

Evropska komisija je objavila dolgo pričakovani ‘’Clean Energy For All Europeans’’ paket dokumentov in usmeritev, bolj znan kot ‘’Winter Package’’ – ‘’Zimski paket’’, s katerimi je spoštujoč Pariški sporazum o zavezah nižanja ogljičnega odtisa, podala usmeritve za nadaljnjo energetsko tranzicijo v čistejše in dostopnejše energetske sisteme.

Trendi in usmeritve narekujejo vrsto ukrepov v obstoječih in novih sistemih daljinskega ogrevanja, ki bodo doprinesli k čistejšemu okolju in prijaznejši oskrbi, česar pa dandanes brez pomoči digitalizacije skorajda ni moč doseči.

S pomočjo neodvisnih strokovnjakov, raziskovalnih inštitucij in priznanih akademskih institucij, je bila na področju ogrevanja urbanih sredin, ogrevanja stavb in daljinskega ogrevanja dobro raziskana možnost uresničevanja Zimskega paketa.


Pomagamo pri celovitem in trajnostnem razvoju sistemov daljinskih ogrevanj 

DISSy so celovite rešitve za obstoječe in nove sisteme daljinskih ogrevanj, ki so zasnovana predvsem na določanju usklajenih ukrepov na področju optimiranja investicij (CapEX) in na področju optimiranja stroškov (OpEX), hkrati pa upoštevajo vse pomembne zahteve za sistem tako na državni zakonodajni ravni, kot upoštevajoč EU zakonodajo in mednarodne standarde.

V Petrolu znamo poiskati optimalne rešitve v fazah projektiranja, izgradnje in upravljanja sistema.


Podpiramo vas pri razvoju trajnostne in pametne infrastrukture v urbanih središčih 

Storitve DISSy zajemajo prehod sistemov v pametno proizvodnjo – DISPro, pametno distribucijo – DISNet in pameten odjem – DISCo, kjer upoštevamo in analiziramo vse vidike delovanja sistema daljinskih ogrevanj.

Uporabljamo najnaprednejše tehnologije, vključno s sistemi za zajem in obdelavo poslovnih podatkov oz. Tango, poslovno inteligenco (BI) in umetno inteligenco (AI).

S pomočjo storitev DISSy ustvarjamo rešitve, s katerimi uredimo in optimiramo delovanje v prihodnosti, pri čimer upoštevamo različne značilnosti sistema:

  • Lastniško strukturo – koncesijo, lastniški sistem mesta, države ali zasebnika ter javno komunalno službo.
  • Način poslovanja – proizvodnja in distribucija, samo proizvodnja ali samo distribucija, samo dobava oz. odjem, ipd.
  • Sistemske vire in nastavitve delovanja– proizvodni viri, distribucijska mreža, predaja toplotne energije.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas