Energetska oskrba stavb

Da bi olajšali prehod v nizkoogljično družbo, šolam, trgovskim centrom, zdravstvenim domovom in drugim partnerjem pomagamo pri trajnostnem upravljanju s stavbami ter energetski učinkovitosti.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Razvijamo celovite rešitve na področju trajnostnega upravljanja z viri, tudi ko gre za stavbe, kjer je naše osnovno vodilo večja energetska učinkovitost in odgovorno ravnanje z viri.

Samooskrbne stavbe so običajno neodvisne od zunanje infrastrukture, kot so omrežja za električno energijo ali plin, občinski vodovodni sistemi ali komunalni sistemi. Za samooskrbo se odločajo šole, vrtci, manjše poslovne stavbe, trgovski centri, zdravstveni domovi. Pri tem gre predvsem za uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, kjer je cilj vzdrževati optimalno rabo energije.

Več samooskrbnih stavb se lahko med sabo poveže tudi v manjšo energetsko samooskrbno skupnost oz. omrežje.

Prednosti samooskrbnih stavb:

  • Neodvisna oskrba z električno energijo zaradi lastne proizvodnje in oddaja viškov v sistem, z ekonomskimi učinki za lastnike.
  • Zanesljiva in stabilna oskrba z električno energijo.
  • Avtonomno upravljanje rabe energije in vode ter regulacija doseganja optimalnih stroškov za zmanjševanje odvisnosti od omrežja.
  • Minimalne okoljske obremenitve zaradi uporabe obnovljivih virov energije.

Nabor celovitih rešitev po meri

V Petrolu smo skladno z aktualnimi izzivi razvili nabor celovitih rešitev na področju energije, infrastrukture, objektov, okolja in mobilnosti. Predstavimo vam jih v Energetskem centru Petrol.

Rešitve obsegajo nabor ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti ter trajnostno upravljanje porabe energije in vode. Brezplačno energetsko svetovanje je prilagojeno potrebam posamezne stavbe in uporabnikov, ustrezno kombinacijo energetskih ukrepov pa si stranke izberete same.


Energetska prenova stavb
Tehnološka energetska prenova stavbe omogoča najhitrejše prihranke pri rabi energije, stroških vzdrževanja in stroških energenta.

V okviru energetske prenove stavbe se stavbo ustrezno sanira, da je energetsko čim bolj učinkovita in nepotratna. Pomagamo vam lahko z menjavo razsvetljave in stavbnega pohištva, ki ga nadomestimo z energetsko bolj učinkovitim, ali pa zamenjamo streho oziroma izolacijo podstrešja.
S tovrstnimi tehnološkimi ukrepi bistveno vplivamo na izboljšanje energetske učinkovitosti posameznih stavb, hkrati pa še zmanjšujemo ogljični odtis.

Oskrba z obnovljivo električno energijo

Našim odjemalcem električne energije želimo zagotoviti energijo, ki bo v 100 % pridobljena iz obnovljivih virov. 

Na večstanovanjske stavbe ali objekte poslovnih oz. javnih uporabnikov namestimo sončne elektrarne, ki nudijo možnost samooskrbe z elektriko. Sončna svetloba se kot naravni obnovljivi vir pretvori v električno energijo, uporabniki pa  lahko viške pošiljajo v omrežje oz. jih uporabijo za ogrevanje, hlajenje ali mobilnost.


Ogrevanje in hlajenje z električno energijo

Zniževanje rabe energije je pomembno tako z ekonomskega vidika, kot s stališča ohranjanja naravnega ravnovesja. Veliko energije lahko prihranimo pri sistemih hlajenja in ogrevanja.

Alternativni vir ogrevanja za večstanovanjske stavbe in objekte je med drugim tudi ogrevanje z elektriko, ki jo stavba sama proizvede preko sončnih sprejemnikov, vgrajenih na strehe.

Uporabniki se lahko odločijo za talno ogrevanje ali pa IR panele, ki napolnijo stavbe s sončno toploto skozi celo leto. Varčno in okolju prijazno ogrevanje ter hlajenje stavb je možno tudi s toplotno črpalko.


Ogrevanje z lesno biomaso

Samooskrba s toploto je možna preko ogrevanja z lesno biomaso, kjer je potrebna investicija v izgradnjo kotlovnice na lesno biomaso ali kamina.

Toploto, ki se sprošča pri zgorevanju lesne biomase, zajamemo s transformatorjem za soproizvodnjo toplote in energije. Elektriko oddajamo nazaj v sistem, toploto pa namenjamo za ogrevanje stavbe ali objekta, odvisno od količin proizvedene električne energije. Prednost je predvsem v zmanjšanju stroškov ogrevanja in sanitarne vode, visokega izkoristka in majhnih toplotnih izgub.


Trajnostna mobilnost
Viške električne energije lahko namenite tudi za svoj električni vozni park. Tega z domačo električno polnilnico napolnite hitro, varno in enostavno, za mobilnost brez okoljske obremenitve.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas

Slovenija - mali poslovni uporabniki