Proizvodnja toplote v sistemih daljinskih ogrevanj

V Petrolu vam pomagamo optimizirati investicijska vlaganja in obratovalne stroške s storitvami DISPro – Digital Intelligent Smart Production, celovitimi rešitvami na področju proizvodnje toplotne in električne energije.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

DISPro zajemajo vse od optimalnega načrtovanja popolnoma novih proizvodnih virov do načrtovanja in implementacije ukrepov za izboljšave dela obstoječih proizvodnih virov in proizvodnje elektrike.

Izbira optimalne rešitve vključuje ustrezno dimenzioniranje proizvodnega vira ali več virov za ekonomično delovanje istega in optimalnega upravljanja (urnik dela, napoved na urni, tedenski in mesečni ravni) z najnižjimi stroški, visoko stabilnostjo, zanesljivostjo in kakovostjo sistema.


Novi sistemi daljinskega ogrevanja in optimizacija obstoječih sistemov

Posebnosti lokalnega trga primarne energije, zakonodajni predpisi in dostopnost obnovljivih virov energije narekujejo ali zasnovati nov sistem daljinskega ogrevanja ali pa razvijati obstoječega. Za mesta ali upravljalce sistemov daljinskih ogrevanj je to še posebej pomembna tema, saj morajo nenehoma skrbeti za tajnostno delovanje ob zagotavljanju toplotnega udobja in ugodne cene toplote za končne odjemalce.  

Razvoj možnih rešitev novih sistemov daljinskih ogrevanj se razlikuje od optimizacije dela obstoječih. Medtem, ko je pri novih sistemih daljinskih ogrevanj možno idealno in natančno načrtovanje ustreznega vira ali kombinacije virov ogrevanja in njegove dimenzije, pa je načrtovanje smiselnih sprememb pri obstoječih sistemih odločitev, ki je vezana na ekonomsko upravičenost investicije ob upoštevanju zakonskih predpisov kot je predpisan odstotek vključevanja obnovljivih virov energije ob obnovah ter značilnosti distribucije in odjema.


Rešitve za dolgoročne ekonomične učinke

V Petrolu imamo dolgoletne izkušnje na področju daljinske energetike, s katerimi na področju proizvodnje toplote poiščemo najboljše rešitve za dolgoročno ekonomične učinke.

Rešitve s področja investicijskih vlaganj in optimiziranja stroškov proizvodnje toplote tako zajemajo:

  • Izdelavo študij vključevanja obnovljivih virov ogrevanja, s čimer optimiziramo višino investicij in izdelamo srednjeročno ali dolgoročno najbolj primerno rešitev.
  • Izdelavo rešitve za optimalno izbiro proizvodnih virov in načrt vključevanja dodatnih virov ogrevanja, kot npr. hranilnikov toplote, s čimer optimiziramo investicijska vlaganja.
  • Daljinski nadzor in upravljanje virov proizvodnje, s čimer optimiziramo delovne procese in zagotavljamo kvaliteto storitve.
  • Izdelavo optimalnih urnikov proizvodnje, s čimer optimiziramo porabo primarnega vira energije in nižamo operativne stroške poslovanja.
  • S pomočjo Tanga na enem mestu zbiramo in obdelujemo vse tehnične poslovne informacije, ki optimizirajo poslovne procese, zagotavljajo poslovno inteligenco ter nudijo možnost najnaprednejših orodij za umetno inteligenco.

Proizvodnja toplote in proizvodnja elektrike

Proizvodnja toplote je dandanes vedno bolj povezana tudi s proizvodnjo elektrike (SPTE), ki predstavlja dodaten vir prihodka za upravljalca sistema daljinskega ogrevanja.  

Z znanjem in različnimi rešitvami znamo optimizirati ne samo rabo vhodnih energentov, ampak, z razumevanjem delovanja celotnega sistema, tudi vplivati na prihodke, ki jih upravljalci ustvarjajo s proizvodnjo električne energije. 

Mestom ponujamo prehod k ekonomsko učinkovitem razvoju sistemov daljinskega ogrevanja, da z optimalnim delovanjem in razvojem mreže poskrbijo za konkurenčno oskrbo svojih prebivalcev, hkrati pa infrastrukturo trdno držijo v svojih rokah. Investicije v tehnološko posodobitev in optimizacijo izvajamo po modelih:
  • EPC  (Energy Performance Contracting), pri čimer nudimo načrtovanje, gradnjo in podporo obratovanja z garancijo učinka.
  • Pogodbene oskrbe s toploto, kadar investicijo izvede pogodbeni partner, javnemu partnerju pa proda toploto po vnaprej dogovorjeni ceni v celotnem pogodbenem obdobju, s čimer javni partner prihrani svoja investicijska sredstva oz. jih investira drugam.
  • Kombinacijo izvedbe del z nepovratnimi ali povratnimi sredstvi (KfW, Ebrd, Eib).  
  • S klasičnim pogodbenim sodelovanjem.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas