Distribucija toplote v sistemih daljinskih ogrevanj 

V Petrolu vam pomagamo optimizirati investicijska vlaganja in obratovalne stroške s storitvami DISNet – Digital Intelligent Smart Networks, celovitimi rešitvami na področju distribucije toplotne energije.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

DISNet omogoča projektiranje novega distribucijskega omrežja, analizo in predlog investicijskih naložb v obstoječem distribucijskem omrežju, ter stalno spremljanje sedanjega delovanja celotnega distribucijskega sistema z možnostjo analize določenih scenarijev, ki omogočajo uravnoteženje celotnega sistema s pretokom in tlakom.  

Na takšen način dosežemo tako optimiziranje investicijskih vlaganj kot je revitalizacija distributivnega omrežja, obnova in razširitev, kot tudi optimiziranje obratovalnih stroškov kot je življenjska doba, vzdrževalni procesi, ipd.


Novi sistemi daljinskega ogrevanja in optimizacija obstoječih sistemov

Razvoj možnih rešitev novih sistemov daljinskih ogrevanj se razlikuje od optimizacije dela obstoječih.

Medtem, ko je pri novih sistemih daljinskih ogrevanj možno idealno in natančno načrtovanje distribucijske mreže, pa je načrtovanje smiselnih sprememb pri obstoječih distribucijski mreži odločitev, ki je vezana na ekonomsko upravičenost investicije ob upoštevanju proizvodnje in odjema.


Rešitve za dolgoročne ekonomične učinke

V Petrolu imamo dolgoletne izkušnje na področju daljinske energetike, s katerimi na področju distribucije toplote poiščemo najboljše rešitve za dolgoročne ekonomične učinke.

Rešitve s področja investicijskih vlaganj in optimiziranja stroškov distribucije toplote tako zajemajo:

  • Avtomatizacijo toplotnih postaj, s čimer zmanjšujemo toplotne izgube in nižamo operativne stroške.
  • Optimizacijo distribucije toplote z rabo ekspertnih termo hidravličnih orodij, s čimer nižamo toplotne izgube, nižamo operativne stroške in izboljšujemo učinkovitost distribucijske mreže.
  • Scenarije za povezovanje distributivne mreže (z več viri) ali izkoriščanje celotne distributivne mreže za izboljšanje učinkovitosti dobavljene toplote, s čimer optimiziramo operativne stroške.
  • Vzpostavitev rešitev za daljinski nadzor in upravljanje, s čimer omogočamo boljše upravljanje in ukrepanje in optimiziramo operativno delovanje.
  • Vzpostavitev rešitev za zmanjševanje toplotnih izgub, s čimer vplivamo na investicijska vlaganja in izboljšujemo procese vzdrževanja.
  • Uvajanje ekspertnih nadzornih orodij za izboljšave investicijskih, operativnih in vzdrževalnih procesov, ki pomagajo pri načrtovanju investicij, dnevnemu upravljanju distribucijske mreže in vzdrževalnih delih na distribucijski mreži.
  • Poenostavitev rabe ključnih informacij, potrebnih za implementacijo ekspertnih nadzornih orodij (Scada, Schneider Electric Termis) in Tanga, s katerimi poenostavimo rabo ključnih informacij, ki so potrebne za izboljšavo in avtomatizacijo procesov upravljanja (dispečerski centri, klicni centri, nadzorni centri), avtomatizacijo in zanesljivost poročil in pregleda nad kazalci učinka distribucijske mreže, s tem pa vzpostavimo temelje za izboljšano storitev za končne odjemalce toplote.

Mestom in upravljalcem distribucijskih sistemov ponujamo prehod k ekonomsko učinkovitem razvoju sistemov daljinskega ogrevanja, da z optimalnim delovanjem in razvojem mreže poskrbijo za konkurenčno oskrbo svojih prebivalcev, hkrati pa infrastrukturo trdno držijo v svojih rokah. Investicije v tehnološko posodobitev in optimizacijo izvajamo po modelih:

  • EPC (Energy performance contracting), pri čimer nudimo načrtovanje, gradnjo in podporo obratovanja z garancijo učinka
  • Kombinacijo izvedbe del z nepovratnimi ali povratnimi sredstvi (KfW, Ebrd, Eib).
  • S klasičnim pogodbenim sodelovanjem.Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas