Zaposlovanje

Naraščanje svetovnih energijskih potreb
kliče po inovativnih pristopih. Imate vizijo, znanje in
voljo, da nam pomagate razvijati trajne rešitve
za energijo prihodnosti?

Temelj dobrega poslovanja so zaposleni. V jedru naše energetske dejavnosti smo ljudje. Naša strokovnost, spodbujanje skrbi za okolje, zmožnost prepoznavanja individualnih kakovosti in skupinskih formul za uspešnost projektov, nagrajevanje odličnosti, spoštovanje drugega, predvsem pa potreb kupca, so Petrolove karakterne značilnosti. Skupina tako ni hladen stroj, ampak ustvarjalni organizem s povezovalno močjo človeške družbe. Odprtost nam omogoča, da smo temeljiti tudi v samokritiki - in zato še izboljšujemo svoje delovanje.

Struktura zaposlenih

Na dan 30.6.2017 je bilo v skupini Petrol 4.360 zaposlenih, od tega 33 odstotkov v tujini. Povprečna starost zaposlenih je 39 let. Smo pretežno moški kolektiv, saj je med zaposlenimi 63 odstotkov moških in 37 odstotkov žensk. Razmerje med spoloma se v družbah skupine Petrol razlikuje glede na dejavnost posamezne družbe.

 

Usposabljanje in izobraževanje

Zaposlovanje pravih strokovnjakov na prava mesta je ključnega pomena za uresničitev naših poslovnih ciljev. V procesu selekcije in izbire zaposlenih vsem kandidatom zagotavljamo enake možnosti, ne glede na spol ali druge okoliščine. Z nenehnim usposabljanjem in izobraževanjem skrbimo za razvoj zaposlenih, hkrati pa s tem poskrbimo tudi za nabor internega kadra.

V skupini Petrol imamo organizirano tudi Akademijo Petrol, katere osnovni cilj je načrtno, sistematično in celovito izobraževanje vseh zaposlenih. V okviru Akademije vsako leto izvajamo različne programe vodenja, šole prodaje na bencinskih servisih in druge veščinske programe. S strokovnimi delavnicami, seminarji in sektorskimi izobraževanji skrbimo za prenos internega znanja in znanja, ki ga naši strokovnjaki pridobijo na eksternih programih. Posebno pozornost namenjamo tudi usposabljanju naših zunanjih sodelavcev. Znanje se nedvomno pretaka v boljše poslovanje.

Organizacijska klima

Spremljanje organizacijske klime vodstvu podjetja omogoča kakovostno in merljivo informacijo o tem, kako zaposleni zaznavamo podjetje na različnih področjih, kot so odnos do kakovosti, inovativnost in iniciativnost, motivacija, pripadnost organizaciji, strokovna usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, organiziranje, notranje komuniciranje in informacije, razvoj kariere, notranji odnosi in nagrajevanje. Poleg tega nam vključevanje v OCS (v preteklosti SiOK) omogoča primerjavo z drugimi slovenskimi podjetji.

Petrol je bil pobudnik celotnega projekta Slovenska organizacijska klima, tako že od leta 2001 sodelujemo v teh raziskavah. V letu 2010 smo v Petrolu raziskavo poglobili in jo nadgradili še z novo vsebino, t.i. zavzetostjo zaposlenih pri delu. Na ta način želimo, poleg racionalne (vprašanja s področja organizacijske  klime) in čustvene (vprašanja s področja zadovoljstva pri delu) komponente, preveriti še akcijsko komponento našega zaznavanja posameznih kategorij.

V letu 2017 smo v skupini Petrol izvedli že petnajsto zaporedno raziskavo. Enako kot v preteklih treh letih, se tudi tokrat lahko pohvalimo z dobrimi rezultati in ugodnimi klimatskimi razmerami. Kategorije Organizacijske klime so bile ocenjene s povprečno oceno 3,9, kategorije Sistemov vodenja in razvoja ter Zadovoljstva zaposlenih pa z oceno 3,8. Pomembno smo v zadnjih petih letih znižali tudi delež aktivno nezavzetih. V raziskavi sodelujejo vsa podjetja skupine Petrol v Sloveniji in tujini. Udeležba je bila visoka - 70 odstotna. 

Delovno okolje

Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajemo v skupini Petrol velik pomen. Zavedamo se, da lahko zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju. Zato si nenehno prizadevamo zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Vse naše družbe imajo v ta namen izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. Za tista delovna mesta, kjer so se spremenili tehnološki postopki ali obstoječi varnostni ukrepi niso bili več ustrezni, so bile izdelane revizije ocene tveganja.

Skrb za zdravje zaposlenih

Zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu dajemo v Petrolu velik pomen. Zavedamo se, da lahko zaposleni učinkovito in kakovostno opravljajo svoje delo samo v varnem in zdravju prijaznem delovnem okolju. Zato si nenehno prizadevamo zmanjševati raven tveganja, ki je posledica izvajanja delovnih procesov. Vse naše družbe imajo v ta namen izdelane in sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. Za tista delovna mesta, kjer so se spremenili tehnološki postopki ali obstoječi varnostni ukrepi niso bili več ustrezni, so bile izdelane revizije ocene tveganja.

Družini prijazno podjetje

Družini prijazno podjetje - logoDružba Petrol je lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in je s tem zavezana k boljšemu usklajevanju dela in družine ter k še večji družbeni odgovornosti. Prednosti aktivne, družini prijazne politike v podjetju so večja motivacija zaposlenih, večja pripadnost podjetju in večja produktivnost, večje zadovoljstvo in zmanjšanje stresa pri zaposlenih, zmanjšanje stroškov povezanih s fluktuacijo zaposlenih, večanje ugleda podjetja pri poslovnih partnerjih, kupcih in v družbi ter večanje konkurenčnosti podjetja. Tudi s takšnimi ukrepi želi Petrol ustvariti najprivlačnejše možnosti za zaposlitev in s tem pridobiti najboljši kader, ki je na trgu.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.