IG energetski sistemi d.o.o.

 

Poslovodja: Tomaž Berločnik

E-pošta: tomaz.berlocnik@petrol.si

Poslovni delež družbe Petrol d.d., Ljubljana: 100 %

Najpomembnejša naložba družbe IG energetski sistemi d.o.o. (IGES) je 25-odstotni delež v GEN-EL d.o.o. V skladu s sprejeto strategijo družbe Petrol d.d., Ljubljana, je bila 22. junija 2016 podpisana pogodba o prodaji 50-odstotnega poslovnega deleža, ki ga ima odvisna družba IGES d.o.o. v družbi GEN-I, d.o.o. Kupec je družba GEN-EL d.o.o., za znesek 45.100.000 EUR. Transakcija bo zaključena v dveh delih. Prvi del transakcije je že bil realiziran, drugi del transakcije pa bo predvidoma realiziran do sredine leta 2018.
 

Besedilo je povzeto po vsebini Letnega poročila 2017.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.