Okoljska odgovornost

Okoljska odgovornost predstavlja sestavni del dolgoročne energetske strategije Skupine Petrol. Družba Petrol d.d., Ljubljana v okviru svoje dejavnosti oskrbe trgov z energenti, upravlja skladišča goriv in UNP, ki so skladno z zakonodajo klasificirani kot obrati manjšega ali večjega tveganja za okolje.

Okolje

V družbi se zavedamo, da na lokacijah obratov tveganja po Zakonu o varstvu okolja, s svojo dejavnostjo lahko predstavljamo potencialno nevarnost za zaposlene, okolje in prebivalce.

Informiranje in usposabljanje zaposlenih o izvajanju varnostnih in zaščitnih ukrepov zagotavljamo z zunanjimi in notranjimi strokovnimi službami. Vsi zaposleni skrbijo za izvajanje zaščitnih in varnostnih ukrepov, za obveščanje o pojavih in okoliščinah, ki lahko predstavljajo ogrožanje, s čimer se dodatno krepi varnostna kultura.

Z namenom obveščanja javnosti so za vse obrate tveganja izdelane Informacije za javnost, ki so javno dostopne na spletni strani podjetja in na vseh lokacijah obratov tveganja.

Okoljska odgovornost

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.