Zgodbe otroštva

Projekt Zgodbe otroštva je bil namenjen reševanju problematike nasilja nad otroki in mladostniki v Sloveniji. Dejstvo je, da so tudi v Sloveniji številni otroci in mladostniki, ki so jim odvzeti pogoji za normalen razvoj in odraščanje. Obstoječi programi pomoči za otroke in mladostnike, žrtve različnih oblik nasilja, rešujejo je le drobec potreb v Sloveniji, ki nimamo razvitega sistemskega pristopa in utečenega medinstitucionalnega sodelovanja pri delu z otroki in mladostniki – žrtvami nasilja.

Pri projektu Zgodbe otroštva je šlo za nacionalen in družbeno pomemben projekt, ki je združeval stroko in pristojne institucije z vse Slovenije, z namenom dosega končnega cilja, to je razviti celovit in integriran sistem pomoči in dela z otroki in mladostniki, žrtvami nasilja, na državni ravni. Cilj projekta je bil, da se vsem otrokom in mladostnikom, žrtvam nasilja v Sloveniji, zagotovi pomoč in strokovno podporo pri odpravljanju posledic preživetega nasilja v obdobju okrevanja.

Partnersko zavezništvo v projektu Zgodbe otroštva

Strokovni program pomoči mladoletnim žrtvam nasilja v družini je v okviru projekta Zgodbe otroštva razvijalo in izvajalo društvo Ženska svetovalnica v sodelovanju s strokovnim svetom, ki so ga sestavljali:

  • prof. dr. Mitja Krajnčan, predstojnik oddelka za soc. pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in avtor doživljajske pedagogike’, predsednik strokovnega sveta,
  • Alenka Kovšca, državna sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport,
  • Janja Romih, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
  • mag. Mateja Štirn, univ. dipl. psih., specializantka integrativne psihoterapije, ISA institut,
  • Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., izkustvena družinska terapevtka, Center za socialno delo Maribor, in
  • Nina Zidar Klemenčič, odvetnica, Odvetniška pisarna Zidar-Klemenčič.

Izvedbo strokovnega programa razvoja pomoči mladoletnim žrtvam nasilja v družini je v okviru projekta Zgodbe otroštva podpirala družba Petrol d.d., Ljubljana.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.