Strateške usmeritve

Strateški poslovni načrt skupine Petrol
je temeljni korporativni dokument, v katerem je
opredeljena poslovna prihodnost skupine Petrol.

Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2016 – 2020 je temeljni korporativni dokument, v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in strategije opredeljena poslovna prihodnost skupine Petrol za obdobje 2016 – 2020. Z oblikovanjem novih strateških ciljev in strategij za njihovo doseganje nadgrajujemo vse razvojne korake, ki jih je skupina Petrol naredila v obdobju prehoda v celovito energetsko družbo, predvsem pa opredeljujemo mehanizme, poti in načine, ki bodo skupini Petrol dali pomemben poslovni zagon tudi v prihodnje.

V skupini Petrol bomo s celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev še naprej skrbeli za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter skupaj z našimi partnerji ustvarjali nizkoogljično družbo. Preko razvejane mreže tradicionalnih in digitalnih prodajnih mest bomo zadovoljevali spreminjajoče potrebe naših uporabnikov za varno in udobno življenje, pot in poslovanje. S svojim delovanjem bomo vsakodnevno izkazovali družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju. Poslanstvo, ki ga krajše izražamo s korporativnim podpisom Energija za življenje, pa uresničujemo na temelju naših vrednot in osrednjih sposobnosti oziroma konkurenčnih prednosti.

Petrolova vizija za leto 2020 nas zavezuje, da postanemo vodilni regijski igralec na področju energetike in povezanih storitev po kriteriju prihodkov. Prepoznani bomo kot eden najpomembnejših ponudnikov pametnih rešitev za dom, mobilnost in poslovanje. Z inovativnostjo in digitalnimi rešitvami bomo razvili uspešne nove poslovne modele in partnerstva. Zagotavljali bomo odlično celovito uporabniško izkušnjo in povečevali število prodanih produktov na posameznega kupca.

Naš poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa ponujamo enostavne, celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni našega delovanja, tako ustvarjamo novo vrednost za delničarje in ohranjamo investicijsko bonitetno oceno.

Skupina Petrol deluje na trgih srednje in primarno jugovzhodne Evrope. V trgovsko in energetsko dejavnost na teh trgih, poleg številnih obstoječih večjih in manjših podjetij z inovativnimi poslovnimi modeli, vstopajo novi, tudi globalni akterji. Globalno in lokalno se soočamo z velikimi družbenimi in tehnološkimi spremembami, ki jih lahko na kratko označimo s pojmom »digitalna globalizacija«. Vse to povečuje nevarnosti in hkrati ponuja nove priložnosti.

 

Naše ključne strateške usmeritve - strateške teme - do leta 2020 so:

  1. Uravnoteženost med stabilnim poslovanjem in razvojem za nove izzive (razvoj gibke oziroma agilne organizacije z ustrezno, tveganjem prilagojeno donosnostjo, z upoštevanjem trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti).
  2. Povečevanje prodaje in prehod na nove poslovne modele (razvoj obstoječih in novih trgov ter kupcev z inovativnimi poslovnimi modeli; osredotočenost na celovito in osebno obravnavo ter odlično izkušnjo strank na celotni uporabniški poti).
  3. Procesna učinkovitost in upravljanje tveganj (dinamično uravnavanje organiziranosti, učinkovitost poslovanja v duhu dobrega gospodarja, napredni sistemi obvladovanja tveganj).

 

Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.