Petrolov kodeks ravnanja in vrednote

S kodeksom ravnanja dajemo zgled
vsem slovenskim podjetjem.
Od poslovnih partnerjev Petrola
pričakujemo, da bodo v našem
medsebojnem odnosu spoštovali
podobna načela in standarde.

Želite prelistati naš kodeks ravnanja?

Energija našega ravnanja« je kodeks ravnanja v družbi Petrol. Petrolov kodeks je nabor pravil, standardov obnašanja in pričakovanih ravnanj. Določa, kako v podjetju delujemo, ter nas usmerja vedno in povsod. Standardi, zapisani v kodeksu, v družbi Petrol že veljajo in jih tudi že izvajamo.

Energija našega ravnanja« pripoveduje, kaj je dobra praksa v naši družbi, kako delujemo v svojem vsakodnevnem delovnem okolju. Kodeks je prilagojen času, ki ga živimo. Njegov namen ni prepovedovati in sankcionirati temveč predlagati in svetovati. Petrolov kodeks ravnanja sta potrdila tudi Sindikat delavcev skupine Petrol ter Svet delavcev, kar mu daje še večjo vrednost in pomen.

Energija našega ravnanja služi kot pripomoček pri vsakodnevnem ravnanju in zaposlenim pomaga, da se izognejo situacijam, ko bi kršili zakonodajo, povzročili škodo podjetju ali drugače škodili njegovemu ugledu.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.