Zemljišče Šempeter-Vrtojba

Prodaja zemljišča Šempeter-Vrtojba

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 75.900,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče 
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 1.131 m2
Parcelne številke: 2731/1, 2731/2, 2731/3, vse k.o. 2315 Šempeter

Zemljišče se nahaja v občini Šempeter-Vrtojba, v osrednjem delu mesta Šempeter pri Gorici, ob glavni vpadnici v center. Zemljišče v skupni izmeri 1.131 m2 v naravi predstavlja prazno asfaltno površino z obrobnimi zelenicami in je umeščeno med večstanovanjske stavbe, poslovne stavbe ter površine za rekreacijo. V neposredni bližini se nahaja tudi vsa pomembna infrastruktura. Dostop je urejen.

Po namenski rabi se zemljišče delno nahaja v območju stavbnih zemljišč, z omejitvijo, t.j. zgolj za ureditev ozelenjenih parkirišč, delno pa v območju površin cest.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana