Zemljišče Ljubljana center, Ambrožev trg

Prodaja stavbnega zemljišča Ljubljana center, Ambrožev trg

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Prodajna cena: 121.000,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Zemljišče
Naslov: Ambrožev trg, Ljubljana
Leto izgradnje /
Površina stavbe: 738 m2
Parcelne številke: 193/2 k.o. 1727 Poljansko predmestje

Zemljišče v izmeri 738 m2 se nahaja v centru mesta, v neposredni bližini Cukrarne. Zemljišče leži v poslovno stanovanjskem okolju, v okolici se nahaja več izobraževalnih ustanov.

Umeščenost zemljišča je v osrednje območje centralnih dejavnosti, z omejitvami – skladno s prostorskim načrtom je zemljišče namenjeno ploščadi pred palačo Cukrarne.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana