Zemljišče Celje

Prodaja zemljišča Celje

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 256.300,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Zemljišče 
Naslov: /
Leto izgradnje /
Površina: 6.721 m2
Parcelne številke: 375/3, 375/5, 412/4, vse k.o. 1072 Trnovlje 

Zemljišče v skupni izmeri 6.721 m2 se nahaja na obrobju mesta Celje, od centra mesta oddaljeno približno 1,5 km. V okolici se nahajajo poslovne stavbe, Industrijska cona Celje - vzhod ter kmetijske površine. Dostop je urejen.

Zemljišče se nahaja v območju proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.