Stavbno zemljišče ob Volaričevi ulici, Postojna

Prodaja stavbnega zemljišča ob Volaričevi ulici, Postojna

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 86.250,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: Volaričeva ulica
Leto izgradnje /
Površina: 859 m2
Parcelne številke: 2870/9 k.o. 2490 Postojna 

Stavbno zemljišče v izmeri 859 m2 se nahaja v Postojni, ob Volaričevi ulici.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana