Stavbno zemljišče Maribor, Studenci

Prodaja stavbnega zemljišča Maribor, Studenci

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 713.000,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: Limbuška cesta
Leto izgradnje /
Površina: 7.702 m2
Parcelne številke: 692/3, 692/4, 692/5, 693/10, 693/11, 693/12, vse k.o. 660 Studenci 


Zemljišče leži na obrobju centra Maribora, ob Limbuški cesti, naselje Studenci. Zemljišče je ravno, dostop je urejen z glavne ceste po zahodnem delu, v nadaljevanju pa poteka dostopna pot še do sosednjih objektov. Umeščenost zemljišča je med stanovanjske hiše, v okolici so še gostinski objekt, Dom starejših občanov kot tudi vsa infrastruktura. Center Maribora je oddaljen približno 6 km, avtocestni priključek pa približno 8 km. 

Zemljišče je urejeno z OPPN za del območja St10, t.j. območje stanovanjske in dopolnilne gradnje ob krožišču Erjavčeve in Limbuške ceste v Mariboru. Komunalna infrastruktura v bližini.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana