Stavbno zemljišče Hajdina

Prodaja stavbnega zemljišča Hajdina

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 48.000,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Stavbno zemljišče
Naslov: Hajdina
Leto izgradnje /
Površina: 1.160 m2
Parcelne številke: 225/2 k.o. 395 Hajdoše

Zemljišče se nahaja v občini Hajdina, ki meji na občino Ptuj, tik ob glavni cesti. Zemljišče je ravno in trenutno predstavlja travnik. Dostop do zemljišča je urejen. Zemljišče je umeščeno v okolico nepozidanih ter kmetijskih zemljišč, stanovanjskih hiš ter poslovnih in turističnih objektov. Vsa potrebna infrastruktura se nahaja na Ptuju, ki je oddaljen približno 5 km, avtocestni priključek pa je oddaljen približno 15 km. 
Zemljišče leži v območju stavbnih zemljišč, podrobneje v območju površin podeželskega naselja. Komunalna infrastruktura se nahaja v bližini zemljišča.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Ljubljna; Dunajska cesta 50; 1000 Ljubljana