Hip mobil

Enostavno do nove
mobilne številke ali
prenosa obstoječe številke.

HR - INTERNET

HR – internet je dodatna storitev za uporabo mobilnih storitev in zajema prenos podatkov na Hrvaškem v mobilnem omrežju operaterja Hrvatski Telekom. Zakup HR-internet je na voljo uporabnikom Hip mobil v mobilnem omrežju Hrvatskega Telekoma, uporabniki LTE/4G+ Telekoma Slovenije pa bodo lahko ob tem izkoristili tudi prednost hitrega mobilnega interneta, ki ga v omrežju omenjenega operaterja zagotavlja gostovanje LTE.

Storitev se zaračunava mesečno, cena je 9,95 EUR (z DDV) in velja za tekoče obračunsko obdobje (od prvega do zadnjega dne v mesecu), ne glede na datum vklopa ali izklopa. Ko je zakup HR-internet vključen, se samodejno podaljšuje vsak prvi dan v mesecu (možen je zamik nekaj minut zaradi sistemskega podaljševanja in preverjanja). O tem boste obveščeni prek SMS-sporočila, ki bo poslan v dopoldanskem času.
Za vklop uporabnik pošlje SMS s ključno besedo HR internet na 1917. Po vklopu storitev velja do preklica. Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo. Preklic je možen prek SMS sporočila s ključno besedo HR internet NE na 1917.
Ker velja zakup le v omrežju Hrvaškega Telekoma (HT), vam svetujemo ročno izbiro operaterja pri gostovanju na Hrvaškem. Omrežje HT ima lahko na vaši napravi več imen: HR-CRONET, T-Mobile HR ali HT HR.
Pri zakupu HR-internet se po porabi zakupljenih količin koristijo količine izbranega paketa ali pa se prenos podatkov zaračuna po veljavnem ceniku. HR-internet se lahko zakupi samo enkrat v obračunskem obdobju.

HR - INTERNET PLUS

Za brezskrbno komunikacijo v omrežju Hrvatski Telekom pa lahko izberete tudi zakup HR-internet Plus, ki vam za en teden prinaša 10 GB prenosa podatkov za le 5,99 EUR. Ponudba velja do vključno 30. 9. 2018. Za vklop pošljite SMS s ključno besedo HR PLUS na 1917. Po vklopu zakupa je zaradi pravilnega delovanja treba prekiniti in ponovno vzpostaviti podatkovno zvezo. Zakup HR-internet Plus se zaračunava ob vsakem zakupu. Po vklopu storitev velja največ 7 dni ali do porabljenih 10 GB. Zakup se vklopi in potrdi prek SMS-zahteve (HR PLUS na 1917). HR-internet Plus lahko zakupite večkrat v enem obračunskem obdobju.

Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s 17. 6. 2018

17. 6. 2018 bomo vključili brezplačno storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki vam bo omogočala nadzor nad porabo mobilnih podatkov.
Storitev Monitor prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bo na voljo vsem uporabnikom Hip mobil, ki imajo izbrano tarifo Hip mobil, pri kateri se prenos podatkov obračunava glede na količino prenesenih podatkov. Uporabniki Hip mobil imajo pri tem za limit porabe mobilnega prenosa podatkov nastavljeno privzeto vrednost 20 EUR z DDV (16,4 EUR brez DDV). Ob dosegu nastavljene vrednosti limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ustavi.

Priprava in uvedba storitve je izvedena na podlagi 132.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah in splošnega akta, ki je bil objavljen 14. februarja 2018 v Uradnem listu RS.
Sprememba pogojev je potrebna zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo in ne omogoča odstopa od naročniške pogodbe brez plačila pogodbenih obveznosti.


Sprememba obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12. 2016) se 15. junija 2017 spremeni način obračunavanja mobilnih storitev gostovanja v območju držav z EU tarifo (v nadaljevanju: območje z EU tarifo): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (grški del), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Severna Irska in Vatikan.

Spremembe obračunavanja mobilnih storitev med gostovanjem v območju z EU tarifo, ki s 15. junijem stopijo v veljavo, so naslednje:

Obračun posameznih storitev (klici, sporočila SMS in mobilni prenos podatkov), opravljenih v območju z EU tarifo, bo enak kot v Sloveniji.

Cene odhodnih klicev v države izven območja z EU tarifo ter klicev na posebne, komercialne in premijske številke, tudi pri tovrstnih klicih na območju z EU tarifo, ostanejo nespremenjene. Prav tako ostajajo nespremenjene cene klicev sporočil SMS iz Slovenije v tujino, tudi v območje z EU tarifo. Morebitne zakupljene enote iz 30-dnevnega paketa Hip mobil 2000 (minute/sporočila SMS/mobilni prenos podatkov) veljajo pod enakimi pogoji kot doma tudi v območju EU tarife, tako boste lahko vse zakupljene enote porabili brez dodatnih stroškov tudi v EU. Zakupljena sporočila MMS veljajo tudi za poslana sporočila iz območja z EU tarifo, pri tem pa se za vsak poslan ali prejet MMS znotraj območja z EU tarifo obračuna prenos podatkov, ki se odšteva od zakupljene količine prenosa podatkov posameznega paketa. Po porabi zakupljenih količin se enote obračunavajo po ceniku (kot v Sloveniji). Morebitne zakupljene enote za prenos podatkov iz 10-dnevnega paketa Hip mobil 10GB bodo s 15. 6. 2017 na voljo le v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, njihovo koriščenje v EU ne bo možno in v nobenem primeru ne vpliva na obračun in ceno storitev, ki veljajo za gostovanje v EU.

PDF cenik Hip mobil storitev, ki vstopa v veljavo s 15. 06. 2017


Hip mobil – za vse, ki potrebujete hitro in enostavno rešitev za mobilne storitve

Hip mobil je nova ponudba predplačniških mobilnih storitev, ki je na voljo na vseh bencinskih servisih Petrol. Na bencinskih servisih Petrol so na voljo paketi s SIM-kartico Hip mobil ter vrednotnice v višini 5, 10 in 20 EUR.

Prednosti predplačniške mobilne telefonije Hip mobil

  • SIM-kartica vsebuje 100 prednaloženih enot
  • Preprosta uporaba, saj je nakup vrednotnice za polnjenje računa mogoč na vseh bencinskih servisih Petrol
  • Ugodna cena osnovne tarife: 0,09 EUR na enoto
  • Odličen 30-dnevni paket za tiste, ki porabite več: 2000 enot za 9,90 EUR
  • Odličen 10-dnevni paket za tiste, ki potrebujete veliko prenosa podatkov: 10 GB za 9,90 EUR
  • Brez pogodbe in brez mesečne naročnine
  • Stalen nadzor nad porabo s preprostim preverjanjem stanja na računu
  • Lahko se odločite za novo telefonsko številko ali pa obdržite obstoječo telefonsko številko (več v poglavju Prenos obstoječe telefonske številke)
  • Člani Petrol kluba ob polnjenju računa prejmete dodatni bonus v višini 30% vrednotnice
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.