Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na podlagi 19. člena Uredbe št. 596/2014 o zlorabi trga v povezavi s 136. členom Zakona o trgih finančnih instrumentov družba Petrol d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Član uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, Rok Vodnik je dne 22.11.2018 na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana pridobil 50 rednih delnic družbe Petrol d.d., Ljubljana z oznako PETG, ISIN SI0031102153, po ceni 319,00 EUR za delnico.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.