Obvestilo o odločitvi Agencije za trg vrednostnih papirjev

Družba Petrol d.d., Ljubljana je 23.11.2018 objavila, da je družba Mustand Energy Limited, Nicosia, Ciper zahtevala, da se ugotovi, da je zaradi sankcije mirovanja glasovalnih pravic v družbi Petrol d.d., Ljubljana, prepovedano njihovo uresničevanje in da ima tudi družba Petrol d.d., Ljubljana prepoved uresničitve teh pravic v skladu z Zakonom o prevzemih in sicer za delnice, ki jih ima v lasti Republika Slovenija in z njo povezane družbe v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z dne 30.1.2019, s katero je ATVP zahtevek vlagatelja družbe Mustand Energy Limited, Nicosia, Ciper, zavrnila, ker Republika Slovenija in z njo povezane družbe v družbi Petrol d.d., Ljubljana ne dosegajo prevzemnega praga.
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.