Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2017

Ljubljana, 18. maj 2017 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 2. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2017.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2017 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 92,5 mio EUR, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2016. EBITDA je znašal 32,7 mio EUR, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Skupina Petrol je 46 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 22 % z energetskimi in okoljskimi sistemi, 17 % s prodajo trgovskega blaga, 8 % s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti, 7 % pa s prodajo utekočinjenega naftnega plina. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 16,1 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2016.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2017 prodala 756,1 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 6 % več kot v prvih treh mesecih leta 2016. Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 525,5 tisoč MWh, kar je 4 % manj kot v enakem obdobju lani, prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 36,9 tisoč ton, kar je 5 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Skupina Petrol je prodala tudi 5,8 TWh električne energije, kar je 61 % več kot v prvih treh mesecih leta 2016, ter 64,2 tisoč MWh toplote, kar je 10 % več kot v prvih treh mesecih leta 2016. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2017 realizirala 135,5 mio EUR prihodkov, kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Konec marca 2017 je skupina Petrol poslovala preko 488 bencinskih servisov, od tega jih je v Sloveniji 316, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 36, v Srbiji 10, v Črni gori 10 in na Kosovu 11.

Skupina Petrol bo nadaljevala z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.
Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.