Nadzorni svet je potrdil plan poslovanja za leto 2019

Ljubljana, 13. december 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 21. seji obravnaval ter potrdil plan poslovanja skupine Petrol za leto 2019.

Poleg tega Petrol d.d., Ljubljana obvešča zainteresirane javnosti, da so člani nadzornega sveta Nada Drobne Popović, Sašo Berger, Metod Podkrižnik, Sergij Goriup, Mladen Kaliterna, Igo Gruden, Zoran Gračner, Alen Mihelčič in Robert Ravnikar podpisali posebno izjavo, s katero so se opredelili do izpolnjevanja vsakega kriterija neodvisnosti, navedenega v Prilogi B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb. Nadzorni svet je na podlagi razkritij v izjavah vseh članov nadzornega sveta in dodatnih pojasnil članov ocenil, da razkritja o morebitnih nasprotjih interesov niso take narave, da bi lahko vplivala na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje katerega koli člana nadzornega sveta.

 

Izjave bodo objavljene na spletni strani družbe.
Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.