Varnostni listi po REACH / CLP zakonodaji


Poiščite tehnično specifikacijo
posameznih izdelkov.

Iščete tehnično specifikacijo posameznega izdelka?

V Uradnem listu ES št. L353 z dne 31.12.2008 je bila objavljena Uredba št. 1272/08 (Uredba CLP) o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, ki uvaja velike spremembe tudi v varnostne liste. Veljati je začela 20.1.2009. Ta uredba določa tudi prehodna obdobja, za snovi do 1.12.2010 in za zmesi (prej pripravke) do 1.6.2015. Do poteka prehodnega obdobja, v katerem se lahko uporabljajo tako stare kot tudi nove razvrstitve in označitve nevarnih kemikalij, bo potrebno revidirati tudi vse varnostne liste.

Glede na pojasnila Urada za kemikalije RS, velja da je varnostne liste potrebno uskladiti z zahtevami REACH ob prvi vsebinski spremembi, z zahtevami Uredbe CLP pa do konca prehodnega obdobja.

Glede na to, da imamo v Petrolovem prodajnem programu več tisoč kemikalij, bomo k spremembam varnostnih listov pristopili postopoma, kot jih bomo prejeli od naših dobaviteljev.

Kontaktna oseba v našem podjetju, ki je odgovorna za varnostne liste, je Simon Guštin.
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.