Poročanje upravičencev

Poročila so namenjena prejemnikom sredstev in zadevajo poročanje o izvajanju aktivnosti odobrenih projektov, ki jih v okviru Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, in sicer objavljenih javnih razpisov PETROLURE, sofinancira Petrol, d.d., Ljubljana. 

Prejemnike nepovratnih spodbud po razpisih Petrolure, sofinancerja Petrol d.d., Ljubljana, pozivamo, da v skladu s pogodbenimi obveznostmi preko spletnih obrazcev (v stranskem meniju) v celoti izpolnijo Poročilo o izvedbi in rezultatih obratovanja energetsko učinkovitih naprav.

Pravilno in popolno izpolnjeno Poročilo o izvedbi in rezultatih obratovanja energetsko učinkovitih naprav ter pripadajoče priloge, boste prejeli na vaš elektronski naslov.

Prosimo vas, da prejeto Poročilo in priloge, natisnete in potrdite z lastnoročnim podpisom (odgovorne ali pooblaščene osebe) in žigom ter ga pošljite na sedež sofinancerja:


Petrol d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50
1000 Ljubljana

s pripisom:
PETROLURE-POROČANJE

 

Rok oddaje poročila je 28. 02. 2018.

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.