Ravne

Ravne Industrijska energetika

V pogojih odprtega energetskega trga ponujamo na zaključenem gospodarskem območju (ZGO) Ravne svojim dosedanjim in novim kupcem možnost konkurenčne oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom, toplotno energijo za daljinsko ogrevanje, paro, tehničnimi plini, vodo ter stisnjenim zrakom.

Pomemben del dejavnosti predstavlja projektiranje in tehnično svetovanje vsem odjemalcem za stalno izboljševanje energetske učinkovitosti, vzdrževanje energetskih naprav ter izvedba novogradenj na področju energetsko oskrbovalnih sistemov in naprav.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.