Industrijska energetika

Hčerinsko podjetje Petrol Energetika, d.o.o., zagotavlja svojim industrijskim naročnikom celovito konkurenčno in učinkovito energetsko ponudbo z različnimi vrstami energije in storitvami na gospodarsko zaokroženih območjih, v industriji in v novo nastajajočih poslovnih conah za potrebe delovnih procesov:

 • proizvodnja, dobava in distribucija različnih vrst energij, OVE in SPTE,
 • dobava in distribucija pitne, sanitarne tople in tehnološke vode, čiščenje in odvajanje odplak,
 • čiščenje tehnoloških vod in dimnih plinov,
 • vzdrževanje in novogradnje,
 • novogradnje na področju energetsko oskrbovalnih sistemov in naprav,
 • prevzem v upravljanje celotnega energetskega področja partnerskega podjetja.
 • projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje:
  • izdelava lokalnih energetskih konceptov,
  • izdelava razširjenih energetskih pregledov,
  • priprava študij izvedljivosti za investicije.
  • izdelava investicijske dokumentacije.
 • nadzor in upravljanje energetskih postrojev,
 • optimiranje stroškov energij in storitev,
 • priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v zvezi z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije,
 • zagotavljanje virov financiranja za pospeševanje razvoja energetske infrastrukture pri industrijskih odjemalcih.

Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE)

Postrojenja SPTE imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovite rabe energije.
V Petrolu in Petrolu Energetiki smo uspešno izvedli naslednje projekte:

 • kogeneracija v Petrolu Energetiki na Ravnah,
 • kogeneracija v Petrolu Energetiki v Hrastniku,
 • kogeneraciji v Uniorju in Martexu,
 • trigeneracija v Tehnološkem parku Ljubljana.

Model Multi Utility

Model Multy Utility je rezultat podjetniško-kapitalskih premikov na področju izvajanja gospodarskih javnih služb na trgu z zemeljskim plinom ter toplotno in električno energijo. Pomeni celovito oskrbo odjemalcev z različnimi vrstami energij in storitev, kar vključuje vodenje, financiranje in izvajanje celovitega energetskega projekta na način, ki zagotavlja optimalno izkoriščenost in upravljanje energetskih postrojenj, posledično tudi prihranek pri stroških energije. Model je posebej zanimiv za odjemalce na gospodarsko zaokroženih območjih, v geografsko povezanih občinah ali poslovno-obrtnih conah.

Petrol Energetika je v slovenski energetski prostor pilotno implementirala poslovni model regijskega koordinatorja celovite energetske oskrbe z energijo in storitvami (Multi Energy and Utility). Vanj je uspešno povezala različne deležnike tako na strani javnega kot zasebnega sektorja, dobaviteljev kot tudi odjemalcev vse od velikih industrijskih porabnikov do nekaj tisoč gospodinjstev na Koroškem in v Hrastniku.

Reference:

 • Zaokroženo gospodarsko območje (ZGO) železarna Ravne (celovita oskrba 45 družb)
 • Zaokroženo gospodarsko območje (ZGO) železarna Štore (celovita oskrba 17 družb)
 • Kogeneracija Unior
 • Kogeneracija Martex
 • Trigeneracija Tehnološki park LjubljanaZGO Železarna Ravne
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.